Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Zwem-sport in een karer uitnemende vormen, Hl. het Waterpolo.

handel, en waarschijnlijk dus ook reeds vermelde sport-beoefenaren, leden der bonden, tevens onder die afdeeling vallen, daar zal het totaal overzicht niet ver van de waarheid af zijn. Zooals men weet, bestaan er in ons land Rijkscursussen voor Lichamelijke Opvoeding. De desbetreffende deelnemers mogen gewis eveneens als sport beoefenende landgenooten opgevat worden. De ie Inspectie voor de Lichamelijke* Opvoeding geeft als leerlingen dier cursussen op 2761 meisjes en 5818 jongens van 12 tot 18-jarigen leeftijd. De 2d« Inspectie deelt mede, dat er totaal 16500 deelneemsters en deelnemers zijn. De 3d« Inspectie vermeldt 2754 meisjes en 2889 jongens. Lezer, nu een klein reken-sommetje! Tel deze getallen eens opl Gij verkrijgt dan een totaal van 30722. Tel deze hoeveelheid weer eens op bij de leden van sport-bonden enz., en gij komt op een totaal van 79122. Vergelijk nu dit kwantum eens met de 818056 meisjes en jongens van

Sluiten