Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad — het percentage, valt, gezien dezen handicap, nog mee. Men mag het aantal leerlingen van de H. B. S , Gymnasia en Kweekscholen immers op 9330 jongens, op 5384 meisjes schatten. Van de 9330 boys kunnen er 4788, dus ongeveer 50 %, zwemmen. Onze deerntjes kunnen, op het getal 5384, 2312 vertegenwoordigsters afvaardigen, die waterrotten zijn. Dit laatste staat dus gelijk met 45 %. De leerlingen der Ambachtsscholen schijnen inmiddels nog minder voor de edele zwemsport te gevoelen, of'minder in de gelegenheid te zijn om zich op deze kunst toe te leggen. Statistieken vermelden 299ojongens en 3 meisjes als leerlingen dezer inrichtingen. Van de 2990 represen-

De belangstelling in Nederland voor de Gymnastiek.

Sluiten