Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tanten van het sterke geslacht kunnen er 911 zwemmen, pl. min. 30 %. Van de 3 meisjes is er 1 in het water thuis en het percentage bedraagt dus 33.

Nauw verband met het bovenstaande houdt de liefde van onze jeugd — of zoo meji wil: het gebrek aan liefde — voor de Roeisport. Wat dit aangaat, zijn mij slechts cijfers uit 'Amsterdam bekend. Waar de hoofdstad evenwel het centrum van de watersport is, daar geven deze cijfers inmiddels zeer waarschijnlijk een juist beeld van de toestanden op dit gebied. Hoe die gegevens zijn? Te Amsterdam Werd in 1918 aan 291' leerlingen onderricht ih het roeien verstrekt. Wanneer men nu nagaat, dat het aantal leerlingen op de scholen in de hoofdstad — wij nemen slechts die van 12 tot 18 jaar — 9906 bedraagt, dan komt men tot de conclusie — en de treurige conclusie, niet waar? — dat slechts 3 % ,kan roeien. En dat te moeten getuigen van een volk, waaruit mannen als De Ruyter, als Tromp, als Heemskerck voortkwamen. Is onze geest dan die van Jan Salie? Zijn er dan heden ten dage geen jongens meer van Jan de Wit?

Lezer, ik ben aan het einde van mijn cijfers. Mij dunkt: zij verschrikken te zeer dan dat men van saaie statistische gegevens kan spreken. Hier wordt ons een spiegel voorgehouden. En met een blik van schaamte slechts kunnen wij in dit tooverglas zien. Op de kaft van dit boekje leest men : „Wat er bestaat op het gebied der lichamelijke opvoeding in Nederland"! Men ziet het: heel, heel weinig! De titel luidt voorts: „Wat er ontbreekt!" Men ziet het ook: heel, heel veel! Men spreekt wel eens van braak liggend terrein. Welaan, op het gebied van physical culture behoeft men het binnen onze grenzen niet te ontdekken. Het dringt zich op aan ons gezicht. Het is als een eenzame, troostelooze vlakte, schier overal. Men rept ook wel eens ,van „handen aan de ploeg". Men weet thans, waar men moet ploegen, waar men moet zaaien, waar men, misschien na jaren, na ingespannen, noesten arbeid, kan oogsten. Wil men werkelijk in alle opzichten onze volkswelvaart dienen, dan is deze de richting van autoriteiten en massa: Op voor de lichamelijke opvoeding!

Sluiten