Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog bestaai! Schenk geen 43 millioen voor den geest! Verwaarloos het lichamelijke niet door het uittrekken van dit bagatel: nog geen 400.000 zilveren munten! De zaak, die wij voorstaan, is een volksbelang, groot en waardevol. Men scheept de strijders voor dit volksbelang niet af met een fooi. Regeering, ik herinner u nog eens aan den raad van een Roosevelt, in den aanvang van dit artikel vermeld. En ik eindig met het woord van een landgenoot, een frisch en menschelijk-groot woord van Roest van Limburg: „Jaag de jongens het veld in, en laat ze schieten, loopen, fietsen, voetballen, zooals de Zwitsers doen, die eiken Zondag zich lichamelijk en geestelijk sterken door spelen in de open lucht en zich aldus op deze heerlijke manier oefenen in die tucht, die het dat merkwaardige volk mogelijk maakt, de grootst mogelijke persoonlijke vrijheid te genieten zonder die te misbruiken!"

Moge dit ook voor ons heerlijk Nederland het parool in de naaste toekomst zijn!

Een onderdeel van de Athletiek; de horden-loop.

Sluiten