Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VASTGRIJPEN DER POLSEN.

Fig. 4. Vastgrijpen der polsen.

Het grijpen der polsen geschiedt met één of met twee handen.

AANVAL. Grijp den linker- en rechterpols van den verdediger, de duimen er bovenop.

VERDEDIGING. Wanneer de verdediger aldus gegrepen is en zich wil bevrijden, moeten de vastgehouden vuisten buitenwaarts over de duimen van den aanvaller gedraaid worden.

AANVAL. Draai de handen binnenwaarts en grijp de beide polsen, zoodat de duimen aan de buitenzijde van de polsen van den verdediger komen.

VERDEDIGING. Breng de armen een weinig zijwaarts en draai de vuisten langs de duimzijde van den aanvaller.

AANVAL. Grijp met twee handen den rechterpols van den verdediger zóó, dat de duimen gekruist of naast elkaar komen te liggen. Fig. 4.

VERDEDIGING. De aangevallene grijpt nu, tusschen en over de beide armen van den aanvaller door, zijn eigen vuist en brengt die met kracht in de richting van het hoofd. Fig. 4.

Al wordt de polsgreep met groote kracht uitgevoerd, hij is toch niet in staat deze eenvoudige beweging te verijdelen.

Sluiten