Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.OKSEL-ARMZWAAI A, STAANDE.

Fig. 8. Oksel-armzwaai A, staande.

AANVAL. Grijp met beide handen den rechterpols van den verdediger, maak een halven draai naar links en zwaai den gegrepen arm over uw rechterschouder. Verplaats uw rechterbeen tot spreidstand en buig tegelijkertijd op beide beenen door met den romp voorover en slinger den verdediger over uw schouder naar den grond.

VERDEDIGING A. Plaats uw linkerhand tegen den rug (lendengedeelte) van den aanvaller en tracht op de knieën te vallen.

VERDEDIGING B. Heeft de aanvaller uw pols gegrepen, wacht dan het oogenblik af, dat hij uw arm over zijn schouder wil zwaaien. Hef dan uw rechterarm nog hooger op, stap behendig naar links en maak een halven draai rechts.

De aanvaller gaat hierdoor onder den hooger opgeheven arm door.

Sluiten