Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OKSEL-ARMZWAAI C, STAANDE EN VALLENDE.

Fig 11. Oksel-armzwaai C, staande.

STAANDE.

AANVAL. Grijp met de linkerhand den linkerpols van den verdediger en met de rechterhand zijn linkerarm, ter hoogte van het gewricht en breng den gegrepen arm naar uw linkerzijde. Maak een halven draai links, plaats uw rechterbeen schuins-rechts voor en trek den linkerarm van den verdediger over uw rechterschouder, uw romp naar links draaiende.

VERDEDIGING. Breng uw rechterhand op de rechterheup van den aanvaller, buig zooveel noodig op beide beenen door en trek den linkerarm terug.

VALLENDE.

AANVAL EN VERDEDIGING. Zie hiervoor het gedeelte betreffende het vallen van den oksel-armzwaai B. pag. 11.

Sluiten