Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARMZWAAI OVER DEN RUG, STAANDE.

Fig. 17. Armzwaai over den rug, staande.

AANVAL. Grijp met uw rechterarm den verdediger onder diens linkeroksel — de armen kruisen elkander —; maak een halven draai links, druk den linkerarm van den verdediger omhoog en breng uw romp een weinig naar links, maak nogmaals een halven draai naar links en buig den romp diep voorover. Tegelijk moet de linkerarm van den verdediger, gaande over uw rug, medegetrokken worden tot onder uw borst.

De linkerarm van den verdediger wordt, in den rechteroksel sluitende, met den rechterarm van den aanvaller krachtig vastgehouden.

VERDEDIGING. Op het oogenblik, dat de aanvaller een halven draai naar links heeft gemaakt en uw linkerarm bovenwaarts heeft gezwaaid, moet u den linkerarm in de richting van uw rechterschouder naar beneden zwaaien.

De aanval is hierdoor afgeslagen.

Sluiten