Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OKSEL-ARMGREEP, VALLENDE

Fig. 25. Oksel-armgreep, vallende.

AANVAL. Wanneer de verdediger is gegrepen, zooals in het eerste gedeelte is aangegeven, drukt de aanvaller hem naar beneden, totdat hij in knielende houding overgaat en zijn rechterhand als steunpunt op den grond plaatst.

Val, onder het naar beneden drukken, op de linkerknie, ga (voor-langs het hoofd van den verdediger) naar links en werp het volle gewicht van uw lichaam op den linkerschouder van den verdediger; druk hem vervolgens op de rechterzijde, totdat beide schouders den grond raken.

VERDEDIGING. Op het oogenblik dat u door den aanvaller gedwongen wordt op de knieën te vallen en de rechterhand op den grond te plaatsen, moet u linksom draaien, op het rechterzitvlak vallen en een zittende houding aannemen; gebruik daarbij den rechterarm als steunpunt en draai vervolgens zoo lang, dat u in de kniebrug kunt gaan zitten.

Sluiten