Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OKSEL-NEKGREEP, VALLENDE.

Fig. 37. Oksel-nekgreep, vallende.

AANVAL. Val met den opgeheven verdediger op uw linkerzijde en plaats u in de brug; laat uw linkerhand vlug los en doe den verdediger op beide schouders vallen.

VERDEDIGING. Wanneer de aanvaller op de linkerzijde is gevallen, moet u hem beletten zijn linkerhand los te maken.

Val, zooveel mogelijk, op uw linkerzijde, draai linksom en kom in de kniebrug.

Als de verdediger de linkerhand van den aanvaller moet loslaten, moet hij door de brug naar rechts draaien en de linkerhand öf tegen diens hoofd, öf in diens zijde plaatsen.

Sluiten