Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDELGREEP OM HET GEBOGEN LICHAAM, VALLENDE.

Fig. 45. Middelgreep om het gebogen lichaam, vallende.

AANVAL. Tracht den verdediger in rugligging op uw rechterschouder te krijgen, val op uw linkerknie en breng hem, over uw haaks-gebogen rechterknie, behoedzaam naar den grond, u tegelijkertijd links-zijwaarts buigend en werp, zoo noodig, het lichaam van uw schouder.

Na op de linkerknie gevallen te zijn, kan de aanvaller ook voorover op den buik vallen, fig. 46, en daardoor den verdediger voorwaarts van zich af naar den grond schuiven.

VERDEDIGING. De verdediger moet de handen van den aanvaller wegtrekken en daarna trachten op te staan.

Is de aanval zoover gevorderd, dat u op den schouder van den aanvaller ligt, dan moet u blijven liggen, fig. 45, totdat u op den grond zijt geworpen. Mogelijk komt u dan, door een brug te maken en daarna door draaiing op het achterhoofd, dat dan als steunpunt dient, op den buik te liggen.

Sluiten