Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDELGREEP OM HET GEBOGEN LICHAAM, VALLENDE.

Fig. 46. Middelgreep om het gebogen lichaam, vallende.

OPMERKING. De geschiedenis van het Grieksch-Romeinsch worstelen, maakt geen gewag van eenige weerloosheid van een verdediger, gedurende een op hem uitgevoerden aanval. De techniek van het worstelen, die zonder uitzondering alle grepen door verdediging en tegengrepen kan te niet doen, laat ook bij dezen greep toe, dat de verdediger, zij het ook zwakke, pogingen kan aanwenden, zich uit den middelgreep, fig. 44, te bevrijden, door de handen van den aanvaller, die onder den buik inéén zijn gesloten, los te maken.

Wanneer de verdediger verzuimt de inééngesloten handen weg te trekken, dan loopt hij gevaar, dat hij op een der schouders van den aanvaller komt te liggen. Dit verzuim mag door den verdediger niet ongedaan gemaakt worden, door het teruggooien van de beenen naar den grond, doch hij is verplicht, gedurende de schouderligging, rustig te blijven liggen, totdat zijn lichaam, of een deel daarvan, op den grond een steunpunt heeft gevonden.

Sluiten