Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OKSEL-NEKGREEP C

Fig. 53. Oksel-nekgreep C.

AANVAL. Breng uw linkerhand, onder den linkeroksel door, in den nek en uw rechterhand, langs de linkerzijde onder de borst door, eveneens in den nek van den verdediger.

Trek den nek krachtig omlaag. De verdediger duikelt dan schuinsvoorwaarts, over hoofd en rechterschouder, op den grond.

VERDEDIGING. Zie verdediging oksel-nekgreep B. pag. 55. Deze verdediging geldt ook voor den rechterarm.

Wordt u omgeworpen, dan moet u behendig in brug overslaan en snel naar links draaien, tot u op den buik komt te liggen.

Sluiten