Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDELGREEP ZIJWAARTS MET BOVENARMGREEP.

Fig. 66. Middelgreep zijwaarts met bovenarmgreep.

De aanvaller ligt hierdoor op de rechterzijde en heeft den linker-bovenarm van den verdediger onder den rechteroksel vast.

Wanneer de aanvaller zich naar links wentelt en den linkerarm van den verdediger krachtig om eigen lichaam kan vasthouden, dan dwingt hij den verdediger een brug te maken, of met beide schouders den grond te raken.

VERDEDIGING. Wanneer de aanvaller zijn rechterarm om uw middel slaat fig. 64, moet uw rechterhand dezen van uw buik lostrekken, uw beenen naar rechts, uw bovenlichaam naar links draaien.

Zijt gij gegrepen, dan moet u onmiddellijk de beenen strekken en op den buik gaan liggen.

Bestaat voor deze afweringen geen gelegenheid meer, dan moet gij u laten omwringen, in brug vallen, vervolgens naar links draaien tot op linkerschouder en hoofd fig. 66 en met uw rechterhand öf het hoofd, öf den linker-bovenarm van den aanvaller krachtig van u afdrukken.

Sluiten