Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OKSEL-NEKGREEP MET BOVENARMGREEP.

Fig. 70. Oksel-nekgreep met bovenarmgreep.

VERDEDIGING. Bij het toepassen van dezen greep, wordt het gebruik van beide armen door den aanvaller geëischt.

De verdediger behoort er dus voor te waken, dat beide armen niet op hetzelfde oogenblik den greep kunnen toepassen.

Heeft de aanvaller den linkeroksel-nekgreep aangelegd, dan moet gij uw rechterarm zijwaarts brengen, waardoor u den aanvaller belet dien te grijpen.

Wordt de oksel-nekgreep door beide partijen volgehouden, dan moet de verdediger zich een weinig oprichten en zijn rechterbeen zijwaarts plaatsen.

Heeft de aanvaller u met zijn beide armen gegrepen, dan moet u na het omwringen door de brug naar links draaien.

Sluiten