Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GREPEN EN TEGENGREPEN. (PARTIJWORSTELEN)

Tot hiertoe hebben wij beschreven, op welke verschillende wijzen gegrepen kan worden en kunnen nu overgaan de tegengrepen toe te passen, waaronder wij de eenvoudigste gevechtsgangen zullen opnemen.

Door het toepassen van een tegengreep, ontkomt een verdediger niet alleen aan een op hem toegepasten greep, doch hij dwingt, door een goed gemaakten tegengreep, den aanvaller zich te verdedigen.

Bij het toepassen der grepen met tegengrepen moet de uitvoering der tegengrepen met groote voorzichtigheid aangeleerd worden, omdat van uit het staand worstelen onmiddellijk naar het grond worstelen wordt overgegaan.

De aanvaller mag daarom zijn verdediger nimmer, van uit het staand worstelen, rechtstreeks tot op den grond ten val brengen, doch moet den val breken, door zelf in knielende houding over te gaan.

De greep heeft plaats van af het hoofd tot aan de heupen.

Elke greep moet zóó worden toegepast, dat de tegenpartij gelegenheid heeft, zonder lichamelijk letsel of belemmering der ademhaling en zonder dat de bewegingsmogelijkheid der schoudergewrichten wordt uitgeput, zich te bevrijden of te toucheeren.

Wanneer de polsen worden gegrepen, mogen zij door den aanvaller nimmer worden omgedraaid.

De Grieksche-Romeinsche worstelkamp begint en eindigt met saluut en wordt geopend door het grijpen der armen of handen en daaruit worden alle grepen gedaan.

Sluiten