Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEKRUISTE POLSGREEP.1)

Fig. 78. Gekruiste polsgreep.

AANVAL. Grijp met uw linkerhand den rechterpols en met uw rechter den linkerpols van den verdediger; maak vlug een halven draai linksom en trek de gegrepen armen, die door den halven draai worden gekruist, over uw rechterschouder; buig zóó voorover, dat de verdediger op uw rug hangt, werp u vervolgens op beide knieën, waardoor hij over uw rug naar den grond zwaait.

VERDEDIGING. Vóórdat uw armen over den schouder van den aanvaller worden gebracht, moet u trachten, uw lichaam achterwaarts te brengen. Door krachtig te trekken krijgt u dan eenige kans aan den greep te ontkomen.

De wijze van vallen zal bepalen, welke verdedigingen u kunt aanwenden om aan schouderligging te ontkomen.

1) De gekruiste polsgreep wordt zelden toegepast. Wij hebben gemeend dezen greep toch te moeten opnemen en hebben hem daarom geplaatst In de rubriek „partijworstelen".

Sluiten