Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFD-HEUPZWAAI MET TEGENGREEP.

Fig. 89. Hoofd-heupzwaai met tegengreep. Verdediging A.

OPMERKING. De heupzwaaien behooren zóó uitgevoerd te worden, dat de aanvaller nimmer plaats kan nemen tusschen de voeten van zijn tegenstander.

Het lichaam van den verdediger moet immer boven het heupgewricht van den aanvaller komen te liggen, ter voorkoming van het z.g.n. «beentje lichten".

Bij goed uitgevoerden aanval, is de heupzwaai, bijna zonder uitzondering, onfeilbaar. Het tegendeel bewijst, dat de verdediger eerder naar den grond wordt gebracht, dan het op juiste wijze plaatsen der voeten van den aanvaller.

AANVAL. De aanvaller tracht den hoofd-heupzwaai te maken, waartoe hij zijn arm reeds, achter het hoofd van den verdediger langs, op diens rechterschouder heeft geslagen.

VERDEDIGING A. De verdediger grijpt, op dit oogenblik, den aanvaller om het middel, fig. 89, tilt hem op, valt achterwaarts op de linkerzijde en drukt den aanvaller met beide schouders op den grond.

Sluiten