Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij W. L. & J. BRUSSE'S UITGEVERSMAATSCHAPPU te Rotterdam zijn mede verschenen en in eiken boekhandel verkrijgbaar:

HANDLEIDING VOOR HET ONDERWIJS IN DE GYMNASTIEK door W. P. Hubert van Blyenburgh, kapitein der artillerie, Hoofd van onderwijs van de Gymnastiek- en Sportschool der Koninklijke marine. Met 173 figuren. Prijs ƒ 1,90, geb. ƒ 2,35.

VERZAMELSTAAT van oefeningen voorkomende in de HandleidingGymnastiek, benevens eene reeks van 20 les programma's door W. P. Hubert van Blyenburgh. Behoorende bij bovenstaand werk. Prijs gec. ƒ 0,65.

GRONDSLAGEN DER LICHAMELIJKE OPVOEDING OP LAGERE EN MIDDELBARE SCHOLEN EN GYMNASIA door J. S. G. Disse en J. M. Scheffer. Theoretisch Handboek voor candidaat-onderwijzers en leeraren in de gymnastiek en voor allen, die belangstellen in de lichamelijke opvoeding van onze jeugd. Prijs ƒ 2.10, geb. in linnen ƒ 2.50.

Sluiten