Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Italiaansche incunabelen.

Grieksche boeken No. 1 6

Latijnsche boeken. Wijsbegeerte, godgeleerdheid,

letteren „ 7 26

Geneeskunde u 27 39

Rechtsgeleerdheid „ 40—42

Italiaansche boeken n 43 44

Fransche incunabelen ; 45 51

Latijnsche boeken, ia Duitschland gedrukt.

Wijsbegeerte, godgeleerdheid, letteren. ...... „ 52 102

Geschiedboeken 103 109

Geneeskunde n HO 113

Rechtsgeleerdheid } 114

Nederduitsche incunabelen „115 119

Overzicht van drukplaatsen en drukkers.

Register.

Aangehaalde werken.

Catalogi van incunabelen in Nederlandsche bibliotheken.

Sluiten