Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleuren. De titel is in rood geschreven boven den aanhef van het eerste quodlibet. Ook het register heeft een geschreven bovenschrift. Aan het slot een handschrift-gedichtje over de vinding der drukkunst: Antonius Campanus dominus Alfonsus Desine mirari si continuata figura

Implevit cartas lector ubique tuas. Non manus has finscit calamo properante tiguras, Ferrea sed totuin machina cussit opus. Randglossen in handschrift; bij Quodl. VIII, 14 een noot in minuskel over de

verloochening van Petrus. Onder de eerste regislerbladz. (geheel voorin) een fraaie stempel: een kruis met een doornenkrans en de letters -S- P" in een cartouche. Op sommige bladen a sec irrgesteinpeld een pauselijke munt sede vacante 1830 (voor- ep keerzijde).

8. Robertus de Litio, Opus quadragesimalc de penitentia dictum

Veneta in urbe Franciscus Hailbrun 1472. f°.

269 bladen, Rom. letter. Hain 4428, Proctor 4155. Fraaie druk in Romeinsch type. Colophon in vijf hexameters: • Rubertus celeber finxit non parua minorum Gloria me fratrum Paulo regnante secundo. (Juarto sed Sixto veniens Hailbrun alemannus Franciscus formis Veneta me pressit in urbe Mille quadringentis et Septuaginta duobus. Beginletters in rood en verder overvloedige rubriceering met onderstreepingen, van een niet zeer geoefende hand.' Oorspronkelijke handschrift-nummering der bladen; geheel onderaan handschrift-signaturen. Later bijgeschreven Index.

9. Tibullus. Catullus. Propertius. Veneciis, Johannes de Colonia et

Johannes Manthen. 1475. f°.

82 -4- 86 4- 60 bladen (3 wit), Rom. letter. Hain-Cop. 4759, Proctor 4303.

Aan den voet der bladzijden uit de hand gedrukte signaturen, gedeeltelijk nog zichtbaar. De bedoeling was blijkbaar dat zij bij het binden zouden worden weggesneden. Het blad vertoont overigens alleen den tekst van den dichter, zonder eenig commentaar. '

Het colophon wijst aan: „Catulli, Tibulli, Propeitii et liber Silvarum Statii papinii isto volumine continetur". In het ex. is dus de volgorde veranderd . en Statius ontbreekt.

10. Caesar (C. Julius), Commentarii de bello Gallico, de bello civili, A. Hirtii aut Opii de bello Alexandrino, Africo, Hispaniensi. Index commentariorum et earum rerum quas Raymundüs Marlianus invenit atque addidit. Tarvisii, Michael Manzolinus Parmensis 1480. f°.

168 bladen (het eerste, wit, ontbr.), Rom. letter. Hain-Cop. 4217, Proctor 6476, Pellechet 3144. ' Op de eerste bladz. een initiaal in goud op gekleurden gestippelden grond met versiering van ineengevlochten takken. In de beneden-marge een omkransd wapen in kleuren met de letters ZA AN. Verder eenvoudige initialen in rood en blauw, fraaie Romeinsche letter.

Op de eerste bladz. in hs.: Bongarsii. Het boek is dus evenals onze Caesar-codex (10e eeuw) afkomstig van Jac. Bongarsius. Op de laatste bladz.: „Mattheus arvernus Natione montisferrati. Vive la Lymagne d'Auvergne".

17e-eeuwsche perkamenten band.

Sluiten