Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 Yirgilius Maro (Publius), Opera, eum Servii Mauki Honorati grammatici, Aelii Donati, Christophori Landini atque Domitii Calderini commentariis. Imp. Lazari de Sauiliano impr. Venetiis 1491. f°. — Met drukkersmerk.

Druk van Philippus Pincius voor Lazarus de Savigliano, die waarschijnlijk ook zelf enkele werken drukte. 315 bladen, bevattende tekst en commentaar (het voorwerk van 8 bl., en 33 bl. die nog behooren te volgen na het colophon, ontbreken). Rom. letter in 2 grootten. Copinger 6069, Proctor 5289.

Gedeeltelijk met beginletters enz. in rood en blauw, waarvan enkele met ornement. Perkamenten 17e-eeuwsche band met spoor van kettingring bovenaan het achterplat. No. 7 op plut. DD (poe/ae) in de oude Amsterdamsche bibliotheek.

17. Plato, Libri a Marsilto Ficino Florentino traducti. Insunt argu-

menta et commentaria per eundem Marsilium Ficinum composita. Marsilii Ficini Platonica theologia. Impr. Venetiis per Bernardinum de Choris de Cremona et Simonem de luero imp. Andree Toresani de Asula 1491. f°.

448 bladen, Goth. letter. Rom. hoofdletters, en enkele woorden in Grieksche

letter. Hain-Cop. 13063, Proctor 5216. Beginletters in rood, de grootere met versiering in het corps van de letter.

in blauw en rood. Korte randnoten in oud handschrift.

18. Boetius (Anitius Manilius Severinus), Opera. Venetiis impr. per

Joannem de Forlivio et Gregorium de Gregoriis 1491, 1492. f°. — Met geometrische figuren en drukkersmerk.

318 bladen, Goth. letter, 2 kol. De titel op fol. 1 in rood gedrukt. Hain 3351, Proctor 4517, Pellechet 2490.

In afwijking van het register volgen, na fol. 154 de boeken De philotophiae comolatione en De scJwlarium disciplina (156) 160—250 met dateering 1491, en dan eerst Arithmetica Geometria et Mtisica met colophon 1492 en drukkersmerk.

Eigendom van de Maatschappij t. bev. d. toonkunst.

19. Petrarcha (Franciscus) Aretinus, Epistolae de rebus familiaribus. < Impr. in urbe Venetiarum per Johannem et Gregorium de Gregoriis

fratres 1492. 4°. — Met drukkersmerk.

124 bladen, Rom. letter. Hain-Cop. 12811, Proctor 4526. Beginletters niet ingevuld.

20. Ptholemeus, Liber quadripartiti. Oentiloquium eiusdem. Centiloquium

Hermetts, etc. Venetiis per Bonetum Locatellum: imp. Octaviani Scoti 1493. f°. — Met houtsn.

152 bladen, Goth. letter (2 grootten). Hain 13544, Proctor 5050.

Enkele figuren in houtsnee, initialen en uitgeversmerk van Octav. Scotus.

Op de beide werken van Ptolemaeus volgen nog, volgens de inhoudsopgave, die tevens als titel dient: Centiloquium Hermetis, Eiusdem de stellis beibeniis, Centiloquium Bethem et de horis planetarum. Eiusdem de significatione triplicitatum ortus. Centum quinquaginta propositiones Almansoris. Zabel de interrogationibus. Eiusdem de electionibus. Eiusdem de temporum signiticationibus in iudiciis. Messahamach de receptionibus planetarum. Eiusdem . de interrogationibus. Epistola eiusdem cum XII capit. Eiusdem de revolutionibus annornm mundi.

Gebonden achter: Joannes de monte regio, Ven. 1496 (no. 23), in een Hollandschen perkam. band uit de 17e eeuw, met sporen van kettingring bovenaan en vooraan het achterplat.

Sluiten