Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21. Suetonïus Tranquillus (C), De vita duodecim Caesarum. — Com-

mentationes conditae a Philippo Beroaldo in Suetonium Tranquillum, dicatae inclyto Annibali Bentivolo. Impr. Leonardus Pachel Theutonicus Mediolani 1494. f". — Met drukkersmerk. 326 bladen, Rom. letter in 2 grootten (tekst en comment.), houtsnee-initiaaltjes. Hain-Cop. 15127.

22. Bossus (Matth.), Veronensis canonicus regularis, In Iesu Christi

Salvatoris passione fiebilis et devotissimus sermo. Impr. Bononiae per Platonem de Benedictis de Bononia, anno 1495, tertio ld. Nov. 4°. — Met drukkersmerk.

12 bladen, Rom. letter. Hain-Copinger 3678, Proctor 6610.«Pellechet 2784.

23. Ioannes de monte regio, Epytoma in almagestum Ptolomei. Impensis

Casparis Grossch et Stephani Roemer, opera et arte impressionis Johannis Hamman de Landoia: dictus Hertzog. Venetiis 1496. f.°. — Met houtsneden. 110 bladen (het laatste wit), Goth. letter (2 grootten). Hain-Cop. 13806, Proctor 5197.

Houtsneden: Titel in groote gothische letters: tegenover de eerste tekslbladz. een groote prent met sfeer; Ptolemaeus en Johannes de Monteregio zittend in een landschap, bet geheel in fraaie omlijsting; groote en kleinere initialen in rijke versiering: mathematische lijnfiguren in breede marge naast den tekst; drukkersmerk. Het geheel is een fraai voorbeeld van Italiaansche boekversiering.

In denzelfden band met Ptolemaeus, Ven. 1493 (no. 20).

24. Postilla super totum Psalterium. Impr. Venetiis per Johannem et

Gregorium de Gregoriis fratres imp. Stefani et Bernardini de Nallis suasu rev. patris Dominici Ponzoni. 1496. f". — Met houtsneeinitialen en drukkersmerk.

405 bladen, Goth. letter in 2 grootten, 2 kol. Hain 8972, Proctor 4554.

Toegeschreven aan Hugo de S. Cako of aan Alexandek de Ales.

Gerubriceerd met onderstreping van de bijbelteksten.

25. Silvester Prierianus, Opus in Johannem Capreolum tholosanum.

Cum nonnullis appendicibus seu additamentis. Impr. Cremone opera et industria Caroli Darlerii 1497. 4°.

320 bladen, gothische letter. De hoofdletters zijn niet ingevuld. Hain-Cop. 13846, Proctor 6932.

Ongeveer gelijktijdige band in blind gestempeld leder. In het midden der platen een groote stempel, op de voorzijde het martelaarschap van den h. Sebastiaan op de achterzijde de gekruisigde, bloedende uit zijne 5 wonden met den heiligen S. Gregorius die het bloed uit de zijde in de miskelk opvangt, en S. Margaretha, die het h. hart in de hand houdt en tegelijk uit de 5 wonden het stigma ontvangt. Onder de voorstelling op beide platen de naam van den kunstenaar ANDRI BOVLE, er om heen een raud van wijngaardranken en takken en fantastische dieren met flenrs de lis in de hoeken. Onder dezen platstempel een horizontale rand met vliegen; het geheel omgeven door een dobbelen rand, kleine rosacen, en rosacen in ruitvormigon compartimenten. Resten van sloten, spijkergaten van de kettingringen bovenaan en links in het achterplat van den band. De rug is vernieuwd.

Op het schutblad de naam „Albertus Joannis pastor Amstelredamus. Lovanii 1556". Er onder van eene andere hand: Memento domine deus etc. Van de eerste hand op het titelblad eene langere inscriptie en tweemaal een pentagram met de letters A I P. Daaronder de naamstempel van Jacob Buyck.

26. Polydorus Yergilius Urbinas, Proverbiorum libellus. Impr. Venetiis per Chris tof er urn de Pensis 1500. 4°. 70 bladen, Rom. letter. Hain-Cop. 16011. Twee houtsnee-initialen. De overige beginletters niet ingevuld.

Sluiten