Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iMtijnsche geneeskundige werken.

'27. Mattheus SilvatlCUS, Liber pandectarum medicinae, omnia medicine simplicia continens, ad serenissimum Sicilië regem Robertum. Opus emendatum per Matheum Moretum brixianum, Bononie in medicina et astronomia legentem. Impr. per Johannem Vurster de Kampidona 1474. gr. f".

Gedrukt te Modena; immers Johannes Vurster. of Burster werkte eerst te Mantua (1472—1473) daarna met een andere, de hier gebruikte, lettersoort te Modena (1474—1476). 355 bladen (5 en 6, het slot van het register ontbreken). Rom. letter, 2 kolommen. Hain 15195, Proctor 7189.

Op de eerste tekstbladzijde (fol. 7) een miniatuur, voorstellende een geleerde in zijn studiecellen een initiaal in goud en kleuren met krul- en rank versiering tot in de ondermarge zich uitstrekkende. Verder beginletters in rood en blauw, enz. Hollandsche perkamenten band uit de 17e eeuw.

Op het laatste blad eene inscriptie van een apothekersknecht te St. Omer, Jacobns Seniel, gedat. 31 Mei 1480.

28. Bartholomaeus de Montagnana, [Consilia medica]. S. I. et a. gr. f°.

Druk van Laurentius Canozius te Padua (1472—1477): het eerste van zijne 4 typen, die alle een eigen karakter dragen; dit is een kleine smalle letter. 353 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 11550, Proctor 6772.

De consulten zijn meerendeels gedateerd (1425—1441), te Padua in „apotheca angeli" (1438—1438) en in „apotecha galli" (1441), een enkel te Vicenza, een te Castro Estense (1435), te Verona (1435); soms noemt de auteur zijne patiënten en hun .woonplaats, in Italië en in Znid-Dnitschland.

Beginletten enz. in rood en blauw.

Minstens drie bezitters hebben hun wijsheid op de randen van dit ex. geschreven. De een, een doctor, was tusschen 1471 en 1490 werkzaam te Bamberg, Weenen Augsburg; ook hij noemt een paar patiënten: Corradus Lèsler presbiter te Bamberg 1471, Coloinannus Hemel te Weenen 1478, Buryanus de Gutensteyn Bohemus 1486, deelt voorts recepten mede van Michael Schrick te Weenen 1474 en van Arnoldns de Villa Nova te Bologna. Twee bladen van ander papier, achter den Index, zijn beschreven met consulten van Henricus Euticus (Augsburg 1493, Frankfurt 1496).

Hollandsche perkamenten band van de 17e eeuw.

29. Baverius de Baveriis, Consilia [medica]. Bononie impr. opera

Platonis de Benedictis 1489. f°.

162 bladen (het laatste, wit, ontbr.) Rom. letter met opschriften in Goth.

Hain-Cop. 2712, Proctor 6589, Pellechet 2010. Een paar initialen later bijgevoegd.

Ex-libris J.'Baart de la Faillé med. prof. Gron. „Aus der Bibl. des Ritters von Bearzi, Auction Leipzig 16 Apr. 1855". Later eigendom van het Gen. t. bev. d. genees- en heelk.

30. Barzizius (Christoforus), Introducborium ad medicinam, ac eiusdem

in nonum Almansoris comentaria canonesque. Per Joanneh Antonium Bassinum ciyem Papiensem emendata, demum a Petro Buzio Vallissicidano iterata. Impr. Papie Antonius de Carchano. 1494. f9.

258 bladen (het laatste wit), Goth. letter, 2 kol. Hain 2666, Proctor 7066,

Pellechet 1975. . Beginletters niet ingevuld. Oude handschrift-aant. op den kant. Vroegere bezitters: J. W. Schlegel (ex-libris), Univ.-bibl. Leipzig(dubbel-stempel), J. Baart de la Faille, Genootschap t. bev. d. genees- en heelk.

Sluiten