Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Albertus Magnus de Colonia, Liber aggregationis seu liber secre-

torum de virtutibus herbarum, lapidum et animalium quoruivdam. Libellus de mirabilibus mundi. S. 1. et a. 4°. Druk van Stephan Planck te Rome (1479 en volg. jaren), 30 bladen (het

eerste, wit, ontbreekt), Goth. letter, 2 kol. Pellechet 346. Beginletters niet ingevuld, geene rubriceering. Onafgesneden exemplaar, afkomstig van het Gen. t. bev. d. genees- en heelkunde.

32. Benedictus [Riguardatus de Nursia], De conservatione sanitatis.

S. 1. et a. 40.

Druk van Eucharius Silber te Rome, die van 1482 af werkte, maar in 1492 houtsnee-initialen en dubbele afbrekingsteekens gebruikte, en dus dit boekje waarin een en ander nog niet voorkomt, vroeger zal gedrukt hebben. 64 bladen (het laatste,- wit, ontbreekt), Rom. letter. Nachtr. Hain 45.

Voorin door een gelijktijdige hand geschreven: „Oratio S. Sebastiani a domino Lancellotto composita" en door een andere hand, ook uit dien tijd, een dubbel distichon op Lancelottus.

Uit de boekerij van J. Baart de la Faille.

33. Raby Moyses [Maimonides], Aphorismi secundum doctrinam Galieni

medicorum principis. Amphorismi Johannis Damasceni. Liber Basis de secretis in medicina, cum pronosticis Ypocbatis. Bononie, impr. imp. Benedicti Hectoris, cura Platonis de Benedictis 1489. 4°.

158 bladen, Rom. letter. Hain-Cop. 10524, Proctor 6588.

Beginletters in rood en blauw. Handschrift-aanteekeningen op den kant.

Behoort, tot de Bibliotheca Rosenthaliana.

34. Almansoris liber nonus, cum expositione Sillani. Recepte Petbi de

Tusignano super nono Almansoris. Impr. Venetiis iussu ét imp. Octaviani Scoti 1490. f°. Druk van Bonetus Locatellus, die zich zelf slechts in een paar boeken noemt, maar bijna alles drukte voor Octavianus Seotns en diens erven. Zie Averroes, Destructiones destructiouum 1495 bij Hain onder no. 2190. 90 bladen, Goth. letter in twee grootten (tekst en comm.), 2 kolommen, Hain

13896, Proctor 5022, Afkomstig van het Gen. t. bev. d. genees- en heelk. Ex-libris J. Baart de la Faille.

35. Antonius Cazius Patavinus, Florida corona medicinae, s. De con¬

servatione sanitatis. Impr. Venetiis per Johannem de Forlivio et Gregorium fratres 1491. f'.—Met drukkersmerk. 124 bladen, Rom. letter, 2 kol. Hain 7501, Proctor 4518. De titels op de eerste tekstbladzijde rood gedrukt; daaronder een sierlijke initiaal met krul in dezelfde kleur. Verder kleinere beginletters enz. in rood.

3G. Artesela [Articella]. Impr. Venetiis per Philippum de Pinzis de Caneto 1491. f°. — Met drukkersmerk.

194 bladen, Goth. letter in 2 grootten, 2 kol. Hain 1871, Proctor 5288. Verzamelwerk van medische tractaten, op fol. 1 verso aldus aangegeven:

liber Joannitii qui dicitur isagoge in greco.

lib. de pulsibus Philaketi.

lib. Theophili de urinis.

Hipockates aphorismi.

aphorismi eiusdem cum commento Galieni.

liber pronosticorum cum translatione nova et antiqna.

lib. regiminis acutorum.

lib. epidemiarum Hip. cum comm.

lib. Hypp. qui intituiatur de natura fetus.

lib. Galieni qui dicitur tegni s. ars parva.

lib. Gentilis de Fulgineo de divisione.

lib. de lege Hip. et lib. qui dicitur iusinrandum.

Sluiten