Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechtsgeleerde werken.

40. Corpus juris civilis cum glossis. 6 part. 5 vol. Venetiis 1494— 1496. gr. f°.

Exemplaar, samengesteld uit deelen van twee" gelijktijdig te Venetië verschenen uitgaven:

I. Instituta. Opera ac imp. Bernardini de Tridino de Monteferrato. Ven. 1494. 76 bl.

II. Digestum vetus. Ven. per Baptistam de Tortis 1494. 355 bl.

III. Infortiatam. Ven. per Baptistam de Tortis 1495. 270 bl.

IV. Digestum novum. Ven. per Baptistam de Tortis 1494. 310 bl.

V. Codex. Ven. per Baptistam de Tortis 1496. 318 bl.

VI. [Novellae]. Opera ac imp. Bernardini de Tridino de Monteferrato. Ven. 1494. 194 bl. (het laatste wit). Gebonden vóór dl. I.

Voor het Digestum novum spreekt Bapt. de Tortis tot den lezer over de uitgaaf van zijn concurrent aldus: „Quidam Bernardinus de Tridino niulto conatu digestum hoe tradidit corrigendum, sed ad gradum optatum non devenit. Hoe et illud legas queso, et quod lectori utilius fuerit iudicabis".

Beide uitgaven zijn op dezelfde wijze met overeenkomende lettersoorten gedrukt, de tekst met grootere, de glosse met kleinere gothische letter in 2 kolommen, titels en opschriften enz. en drukkersmerk in rooddruk. Hain 9538, 9558, 9574, 9594, 9619, 9634, Proctor 4650,-.4655.

De commentator Hiekonïmus Clarius Brixiensis deelt in een brief ter inleiding van het Digestum vetus o. a. mede, dat Bapt. de Tortis 1500 exemplaren in 't licht heeft gegeven (misschien een eerste uitg. van 500 ex. in 1492, daarna 1000 in 1494).

Alle deelen gelijkelijk gerubriceerd; aan het begin der boeken versierde initialen in rood en blauw. Alle gelijk gebonden in half rood lederen banden, in de 18e eeuw. Het werk was waarschijnlijk reeds in 1612 in de bibliotheek (plut. N, iuris utr. auct. no. 2—6).

41. Corpus juris civilis, cum glossis. Venetiis per Baptistam de Tortis 1499—1501. 6 part. 5. vol. gr. f». Letterlijke herdruk van de uitgaaf van 1494—1496.

I: Instituta de Tortis. 1501. 76 bl. Gebonden vóór dl. VI.

II. Digestum vetus. 1501. 355 bl.

III. Infortiatum. 1500. 290 bl.

IV. Digestum novum. 1499. 810 bl. V. Codex. 1500. 818 bl.

VI. [Novellae]. 1500. 198 -f 8 bl.

Goth. letter in 2 soorten (tekst en glosse) in 2 kol. Hain 9578, 9596, 9621, 'V'l? 9637, Proctor 4671, 4668, 4670, 4674.

Beginletters enz. in rood en blauw, aan het begin van elk boek eenigszins versierd.

Doorloopend aanteekeningen in hs., en geschreven indices; die van de Instituta loopt door op den titel van dl. VI. Wellicht zijn deze van de hand van den bezitter die in elk deel in eene inscriptie genoemd wordt: „Ex legatione magistri Henrici Theodorici pie memorie sub conditione quod nee vendi nee alienari nee commutari possit".

42. Joannes Nannis [Annius] Viterbiensis, Questiones due disputate super mutuo iudaico et civili et divino. S. 1. et a. 4°.

Toegeschreven aan Johannes Tacuinus te Venetië c. 1497, 46 bladen, Rom.

letter. Hain 1181, Proctor 5451, Pellechet 796, Collijn 62. Historische verhandeling over het leenen van geld op interest, gedateerd van

Viterbo 1492. Eenige 15e-eeuwsche uitgaaf. Behoort tot de Bibliotheca Rosenthaliana.

Sluiten