Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italiaansche boeken.

43. Dante Aleghieri, Cantica overo Comedia. Comento di Chiustoforo Landino Fioreatino. Impr. in Vinegia per Octaviano Scoto da Monza 1484. f°. — Met drukkersmerk. 270 bladen (waarvan er 10: voorwerk, gesign. a, ontbreken), Rom. letter in twee grootten (tekst en commentaar). Drukkersmerk in rood. Hain-Cop. 5947, Proctor 4581, Pellechet 4115. Oude lederen band, blind gestempeld met dubbele omlijsting en diagonale nieten met ruitvormige reserves, waarin kleine stempeltjes.

Hieroglyph uit de Hypnerotomachia Poliphili. no. 44.

44. Hypnerotomachia Poliphili, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet, etc. Impr. sumptibus Leonardi Crassi. Venetiis in aedibus Aldi Manutii 1499. R — Met houtsneden. • 214 bladen, Rom. letter. Hain-Cop. 5501, Proctor 5574, Pellechet 3867. Dit in het Italiaansch geschreven' boek is een zeer bijzonder product van de Italiaansche boekdrukkunst der 15e eeuw. De fantasieën van den 'schrijver gebaseerd op de resten van klassieke kunstwerken zijn in eene reeks meesterlijke houtsneden in beeld gebracht. Daaronder zoogenaamde hieroglyphen, raadselvoorstellingen in den trant van onze rebus-raadsels. De tekst is verdeeld in 38 hoofdstukken die elk met eene sierlijke houtsnee-initiaal beginnen; deze letters vormen te zamen een zin, waarin de naam van den auteur wordt medegedeeld: „Poliam frater Fkanciscus Columna perainavit". Zie Renouard, Annales de Vimprimerie des Alde I p. 29. Hollandsche 17e eeuwsche perkamenten band met sporen van kettingringen bovenaan en vooraan het achterplat.

Sluiten