Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

virginis in Aulstelrcdaui. Ex legato Magistri Cornelii liliighijsbcrli liccnliali in theologia orale pro eo". Het werk van Johannes de Turrecremata wordt beschreven, onder no. 67. In 1612 stonden de beide boeken in één band als no. 8 in plut. I. Sedert'zijn ze samen in een modernen band gebonden.

62. He'nricus Herp ordinis minorum, Speculum aureum decem precep-

torum dei. Per Anthonium Koburger ÏJuremberge consummatum 1481. f '.

326 bladen (het eerste wit). Goth. letter, 2 kol. Hain 8524, Proctor 1999, Cat. Br. Mus. 419.

Op de eerste tekstbladzijde eene kleine miniatuur; twee geleerden in discussie,

op goudgrond, waarin met binderstempeltjes versieringen a sec zijn aangebracht.

Beginletters enz. in rood. Russisch lederen band op hout van omstr. 1600, blind gestempeld, aan de

randen en in het midden met een breede rol, voorstellende een hertenjacht.

Er tusschen compartimenten met kleine stempeltjes. Resten van sloten. Aangekocht in 1884.

63. Johannes Andreae, Hieronymianus. In quo Hieronimi vifam,

facta, dicta atque prodigia ultra huius vite mortales perscrutatus est. S. 1. 1482. R Druk van Conrad Winters van Homburg te Keulen, 113 bladen (het eerste en laatste wit), Goth. letter, 2 kolommen. Hain-Cop. 1082, Proctor 1171, Cat. Br. Mus. 249, Pellechet 669. Beginletters enz. in rood, de aanvangshoofdletter is niet ingevuld.

64 Rationale divinorum officiorum Guilhelmi [üuranti] Minacensis ecclesie episcopi. S. 1. et a. f°.

Op grond van de gebruikte letter toegeschreven aan den drukker van Jordanus de Quedlinburg te Straatsburg en gedateerd op 1483. 314 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain 6469, Proctor 633, Cat. Br. Mus. 130, Pellechet 4482.

Beginletters enz. in rood, aan het begin van elk boek een grootere in blauw, de eerste blauw en rood met versieringen zich uitstrekkende langs de marge.

Gebonden in de 19e eeuw, doch op het schutblad geplakt een strookje perkament uit den ouden band afkomstig, met het opschrift: „Liber fratrum tertii ordinis sancti Francisci conventus sancti Pauli Amsterdammensis".

65. Johannes Molitoris ordinis praedicatorum, conventus Coloniensis

frater, Tabula super totam suramam venerabilis domini Anthonini directiva. S. 1. 1484. f°.

Druk van Heinrich Quentell te Keulen, (typen 3—5). 218 bladen (het laatste wit), Goth. letter, 2 kol. Hain 1262, Pellechet 892, Voulliéme, Kat. Berl. 926. Beginletters enz. in rood; op de eerste tekstbladzijde een versierde initiaal.

66. Modus conlitendi [Scripsit Andbeas de Escobar]. S. 1. et a. 4°.

Driik van Heinrich Quentell te Keulen c. 1484—1489 (typen 4 en 5). 6 bladen,

Goth. letter. Variant van Cat. Br. Mus. 273. Ex-libris Gcr. Schimmelpenninck J.' lil.

67. Johannes de Turre cremata, Glosa psalterii. Argentiue 1485. f°.

Gedr. door den drukker van Jordanus de Quedlinburg. 98 bladen, Goth. letter in 2 grootten. Druk in 2 kolommen. Hain-Cop. 15706, Proctor 599, Cat. Br. Mus. 133.

Van ouds in denzelfden band met: AIbeutus Magkus, Postilla in evang. Johannis, zie onder no. 61. »

Sluiten