Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68. Thomas de Aquino (Sanctus), Quodlibet. Colonie impr. per Joh.

Koelhoeff 1485. f".

154 bladen (het laatste wit), Goth. letter. Beginletters enz. in rood, Hain-Cop. 1405, Proctor 1066, Cat. Br. Mus. 226, Pellechet 1009.

Samengebonden met Petrus de AiMACO.Tractatusetserm., Argent 1490.8°. (no.80). . Oude bruin lederen band op hout, blind gestempeld met eenvoudig patroon van driedubbele fileten die elkander rechthoekig en diagonaal snijden. Eesten van sloten, en sporen van kettingringen bovenaan cn terzijde van het achterplat.

Voorin geschreven: „In hoe volumine continentur Quodlibet* Sci Thome Aqüinatis Tractatus et sermenes Petri de Ailliaco. Liber parochialis ecclesiae beatae Mariae virginis in Amstelredammis. Ex legato Magistri Cornelii lilii Ghysberti sacre theologie licentiati. Oretis deum pro co".

In 1612 stond de band met de beide werken in plut. K, no. 10.

69. Lambertus de Monte, Questiones circa tres libros" de Anima

Arestotilis. S. L 1486. f°. 92 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain 11584, Voulliéine 1072. Rubriceering in rood en blauw; voorin een versierde initiaal. — In één band met de beide volgende werken, zie no. 71.

70. Johannes Versor, Questiones super metaphisicam Aristotelis. Oolonie

impr. s. a. f°.

82 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain 16050, Proctor 1456, Cat. Br. Mus. I 297. Geene rubriceering; beginletters niet ingevuld. — In één band met de beide werken van Lambertus de Monte no. 69 en 71, zie aldaar.

71. Lambertus de Monte, Circa octo libros phisicorum Arestotilis.

z. pl. en j. fn.

146 bladen, Goth. letter, 2 kol.. Nachtr. Hain 200 (het eerste witte blad is ook hier niet aanwezig; ook ontbreekt'het laatste witte blad). Plaats voor initialen open gelaten; geene rubriceering.

Deze drie werken (69—71) zijn in één band, blind gestempeld zwijnsleer met koperen middelstuk en hoeken, resten van sloten en sporen van kettingringen, bijeen gebonden. Alle drie zijn gedrukt met één lettertype, afkomstig van Arnold ther Hoernen (f 1484) te Keulen, later gebruikt door Diederich Moluer en Conrad Welker van Boppard (zie faes. bij Burger 15 en 186).

Voorin geschreven: „Liber parochialis ecclesiae beatae Marie virginis Oppidi Amstelredamensis, ex inter vivos donatione providi ac discreti Petri Colijn artiuin liberalium Magistri, scabini et consulis praefati oppidi. Oremus deum pro eodem". In 1612 was deze band no. 14 van pint. CC (philologi).

72. Anthoninus archiepiscopus florentinus ordinis praedicatorum, Summa

[theologica]. Cum tabula comp. per Johannem Molitokis. 4 part.

et tab. (4 vol.). Impr. Nuremberge in off. Anthonii Koberger.

1486—1487. gr. f°. 186 + 239 + 818 + 255 + 100 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain 1246, Pellechet 883. Beginletters enz. in rood en blauw. Aan het begin van den tekst in elk deel een grootere, rijker versierde initiaal in kleuren. 4 moderne half lederen banden; het register is voor pars I gebonden. Van een ouder schutblad is een strookje perkament bewaard en ingeplakt voorin pars II, met opschrift: „Iste liber pertinet fratribus tercii ordinis beati francisci habitantibus in conventu sancti pauli in amstelredammis". De Stedelijke bibliotheek had in 1612 nog een exemplaar van dit werk, samen 7 banden: plut. K. no. 15—21.

73. Bartholomeus Anglicus, Proprietates rerum. S. 1. 1488. f°.

.326 bladen, waarvan er verscheidene (sign. R, AA) ontbreken, Goth. letter, in 2 kolommen. De letter biedt te weinig bijzonderheden om den druk met zekerheid te bepalen. Copinger schrijft dien toe aan Joh. Prüss te Straatsburg, Proctor denkt aan „den. .drukker van Lindelbach te Heidelberg

Sluiten