Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wijst op verwantschap met drukken van Spiers. De Cat. v. h. Br. Mus. wijst den druk toe aan Knoblochzer te Heidelbcrg, hoewel met twijfel. Uit de bibliotheek van Hutlman, in 1821 te 's-Herfogenbosch verkocht door H. Palier en zoon voor ƒ11.10.—

74. Boetius, Arithmetica. Augustae, impr. per Erh. Ratdolt, 20 Mei

1488. 4°.—Met houtsn.

Druk van Erh. Ratdolt, die in 1486 uit Venetië naar Augsburg verhuisde, 48 bladen, Gothische letter, Hain-Cojiinger 3426, Proctor 1873, Pellechet 2498.

Met boek heeft een aantal fraaie houtsnee-initialen, versierd met bladertakken, wit op zwarten grond. Het is een der eerste boeken met gedrukte mathematische figuren. Zie de afbeelding.

75. Johannes de Gerson, Opera. Pars I, II. 2 vol. S. 1. 1488. f°. —

Hierbij Pars III, IV, Basileae 1517, 1518.

Dl. I en II, waaraan nog voorafgaat een Inventarinm van Gerson's werken, zijn gedrukt bij Johannes Prüss te Straatsburg. 50 4- 229 -f- 285 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 7622, Proctor 586, 634, Cat. Br. Mus. 1 70, Pellechet 5125.

Op.de keerzijde der titels van Invent. en p. I (die van p. II ontbreekt) een groote houtsnede: een pelgrim met wapenschild in een landschap. Begin-: letters enz. in rood, sommige versierd.

Op den eersten titel twee oude inscripties. De eene betreft de uitgaaf : „Joannes Geiler de Keiserberg, natione Germanus, inagnis sumptibus et labore diuturho cóllegit opera Joannis Gerson, qnorum multa ex Gallia tandem ad nos perduxit, divisaque ea in tres partes ordine pulcherrimo, ac tabula utili admodum confecta, impressurae destinavit. Béresen iunior XX."

De andere heeft betrekking op dit exemplaar: „Liber parochialis ecclesie beate Marie virginis* oppidi Amstelredainmensis Ex legato venerabilis viri domini ac magistri Cornelii liliï Ghijsberti In sacra theologia licentiati Orate pro eo". In 1612 stond het boek op no. 23—26 in plut. K.

1)1. III en IV zijn uitgeg. door Adam Petri te Basel. Daarachter nog een Sermo de passione van Gerson en een Index preclare diciorum van denz. drukker, beide van 1518. Alle titels in fraaie houtsneeranden, op de keerzijde van de beide laatste groote houtsneden. Tekst met Goth., deels met Rom. letter, houtsnee-initialen.

76. AtlgilStinus (Sanctus), Sermones ad heremitas. S. 1. et a. 4°.

Druk, waarschijnlijk, van Joh. Prüss te Straatsburg, c. 1488—1498. 180 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 1997, Cat. Br. Mus. 125.

Dit boek maakt (als derde) deel uit van een bundel van zeven tractaten van slichtelijkcn inhoud in één ouden blindgestempelden leeren band, van verschillende persen in Duitschland en de Nederlanden, maar in druk sterk op* elkaar gelijkende. Dat ze reeds zeer vroeg saamverbonden zijn blijkt uit de geheel overeenkomende rubriceering in rood en blauw. De bundel behoorde . vroeger aan de Paulusbroeders te Amsterdam en is zeker bij de opheffing der kloosters in 1578 in de Stadsbibliotheek opgenomen. Hij stond in 1612 als no. 26 in plut. O. Zie de beschrijving onder: Guilhelmus de Gouda, Tractatus de expositione missae, Daventriae 1490, in de lijst der Nederlandsche incunabelen.

77 Formula vivendi canonicorum sive vicariorum secularium aut etiam aliorum devotorum presbyterorum. S. 1. et a. 4°.

Druk van Heinrich Quentell te Keulen, vóór 23 Maart 1489. 16 bladen, Goth. letter. De signaturen aa, bb enz. wijzen aan, dat het werk gedrukt werd om aan een ander te worden toegevoegd. Hain 7254, Proctor 1883, Cat. Br. Mus. 274, Voulliéine 1087.

Dit boek is het laatste van den bundel, beschreven onder de Nederlandsche incunabelen, hiervóór vermeld onder no. 76.

Sluiten