Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94. Petrarcha (Franciscus), Libri. Impr. Basileae per mag. .Toanuem

de Amerbach 149G. f°.

Hierin de volgende werken, de meeste met eigen titelblad: Bucolicum carmen per XII aeglogas distinctnm. De vita solitaria libri II. De remediis utriusque fortunae libri II. Secretum, qno de contemptn mundi disputatur. De véra sapientia dialogi II. De rebus memorandis libri TUI.

Quattuor libri Invectivarum contra qnendam medieum. Opus epistolarum de rebus familiaribus. Libri VIII. Liber epistolarum sine titulo.

Epistola ad Charolum IV Komanoruin et Bohemiae regem. Epistola de studiorum suorum successibus. Septem psalmi poenitentiales.

Epitoma illustrium virorum ad Franc, de' Carrharia. Cum. suppl. Lorbardi de Siricho.

Benevenuti de Rombaldis Libellus qui Augustalis dicitur.

Principalium sententiarum ex libris Francisci Petrarchae summaria annotatio.

390 bladen (het laatste, wit ontbreekt; van het eerste is het bovenstuk afgescheurd) Rom. letter. Hain-Cop. 12749, Proctor 7608, Cat. Br. Mus. 757.

Band uit den tijd in gestempeld bruin leder, op hout. Op het voorplat vier distelornamenten omgeven door een rand van bladertakken, bovenaan in gothische letters: „fraciscus petrarci". Het achterplat met gelijken rand; daarbinnen in een tweeden smalleren rand, geometrische lijnen en kleine ruitvormige stempels. Vier geciseleerde koperen hoeken en twee middenstukken. Koperen sloten, waarop gegraveerd: ,'liber domini doctoris medici alberti. .. (het tweede slot met vervolg ontbreekt). De rug overplakt. In 1612 no. 8 in plut. CC (fhüologi).

95. Marsilius Ficinus Florentinus, De triplici vita. S. 1. et a. 4°.

Druk van Johann Amerbach (1496—1498) te Basel. 100 bladen, Rom. letter, titel en hoofdregels gothisch. Hain-Cop. 7063, Proctor 7650, Cat. Br. Mus. III 759.

Aan het einde 2 kleinere werken van Marsilius Ficinus: „Apologia qnaedam in qua de medicina, astrologia, vita mündi", en „Quod necessaria sit ad vitam securitas et tranqnillitas animi," beide gedateerd van 1489.

Ex-libris Corn. Henr. a Roy, med. d., en J. Baart de la Faille, med. prof. Gron.

96. Bernardus (Sanctus) abbas Clarevallis, Sermones super Cantica

canticorum. Sermones Gilberti super Cantica canticorum. Impr. Argentine per Martinuin Flach 1497. f°. 202 bladen (het laatste, wit, ontbreekt), Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 2859,

Proctor 707, Cat. Br. Mus. 154, Pellechet 2098. Op den titel geschreven (begin 16e eeuw): „Beatus ber[nardus] ad instantiam Bernardi episcopi Diensis ordinis cartusiensis edidit opus istud super cantica, ut legitur in martirologio cartusiensium 16 kalendas Januarij aut 17 Deceinbris." Gebonden achter:

Bied (Gabbied), Sacri canonis misse tam mystica quam litteralis expositio. Basilee Jacobus Pforczensis 1510. f°. — Met handschriftaant.

97. Joannes Cassianus, De institutis cenobiorum, de origine, causis

et remedüs vitiorum, de collationibus patrum. Impr. Basileae per Joannem Amerbach 1497. 4°.' 220 bladen, Goth. letter (op bl. D 4 verso in margine enkele woorden in

Griekschen druk). Hain-Cop. 4564, Proctor 7611. Johannes Amerbach was de vruchtbaarste drukker te Basel in de 15e eeuw;

hij werkte van 1478 af; men kent 28 lettersoorten door hem gebruikt. Beginletters in rood. Gelijktijdige lederen band op hout met blinde stempels in compartimenten; het middenvak bevat 8 verticale rijen dooreengevlochten banden met punten in de reserves. Er omheen een gothisch geornamenteerde

Sluiten