Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rand. Bovenaan in goud: Johannes Cassi. In 1612 no. 19 in plut. F (libri theologici patrum).

18e-eenwsch Duitsch ex-libris met bisschopswapen en initialen BAZW. Op den titel geschreven: G. NV 1549, Jacob Schwartz.

98. Biblia, ill. concordantiis utriusque testamenti una cum postillis

Nicolai de Lyba cumque additionibus per Paulum Burgensem editis, ac replicis Mathie Dobinck. 4 vol. Nuremberge im p.. Anthonii Kobergers 1497. f°. — Met houtsneden. 424 + 338 -f- 317 -\- 351 bladen, Goth. letter in 2 grootten (tekst en comm.), 2 kol. Enkele houtsneden in Exodus: het joodsche ritueel, enz. Hain-Cop. 3171, Proctor 2115, Cat. Br. Mus. I 111, pl. XI, Peil. 2150. Beginletters enz. in rood en blauw; enkele rijker versierde initialen. Vier 16e-eeuwsche banden in bruin leder op hout, de platten rijk versierd met blinde stempels verdeeld naar een rechthoekig patroon, buitenrand van bladwerk, binnenrand van allegorische vrouwenfiguren: fides (met monogram P t R), spes, charitas, justicia (met jaartal 1548). Resten van sloten, sporen van kettingring.

Vorige eigenaars: Jacobus Wilgeri, wiens naam voorin elk deel staat, en van wien wellicht eenige later door den binder afgesneden kantteekeningen zijn; Jacobus Buyk, wiens naamstempel op de titelbladen aanwijst dat het boek met zijne nalatenschap in de Amsterdamsche bibliotheek gekomen is; deze heeft denkelijk het werk laten binden.

99. Hervicus de Amsterdamis, In Fridericum Victoriosissimum Bavariae

ducem, et magnificentissimum Principem Oratio funebris. Epigrammata in ipsum Fridericum. Actum per Joh. Grüninger civem Argentinensem [1498]. — Met titelhoutsn.

6 bladen, Rom. letter met göthische hoofdregels. Op den titel het Beiersche

wapenschild in houtsnee. Hain 931, Proctor 486. De voorrede van Jac. Wympfelingius' Sletstatinus is gedateerd ex pago Sulce

prope mollis heym argentinensis diocesis XIIII Kal. Jun. 1498.

100. Martyrologium. Viola Sanctorum. S. 1.1499. 4°. — Met houtsneden.

Druk van Johann Prüss te Straatsburg, 134 bladen, Goth. letter. Hain-Cop. 10873, Proctor 552, Cat. Br. Mus. 124.

Op den titel een houtsnee: de verkondiging aan Maria in een rozekrans gehouden door twee engelen; onderaan een geknielde man en vrouw. Op de keerzijde de steeniging van den h. Stephanus. Verder houtsnee-initialen.

In lederen omslag met elkaar diagonaal snijdende fileten; in het midden overblijfselen van een koperen slot. Bladen van een hs. op perkament dienen als schutbladen.

Twee inscripties van vroegere eigenaars; geheel achterin: „Liber domini Andree Frederici. Vicafius ecclesiae sancti Pancracii. Sic protestor ego dominus Johannes pater sancte Elizabet in magna palude"; en op het voorafgaande blad: „Liber fratrum panlinorum in Amstelrodamis". In den catalogus van 1612 staat in den pinten* M (eccletiatticae kisloriae scriptor es pontijieii) onder no. 7 vermeld: Martyrologium Romamtm.

101. Johannes Herolt, Sermones discipuli de tempore et de sanctis una

cum promptuario exemplorum. Argentine, Martinus Flach 1499. f°. 410 bladen, Goth. letter. Hain-Cop. 8508, Proctor 712, Cat. Br. Mus. 155. Deze Sermones werden door Flach geheel op dezelfde wijze gedrukt in 1492 en in 1496.

Lederen band uit den tijd op hout, blind gestempeld met het gewone patroon

van elkaar diagonaal snijdende driedubbele fileten. In de reserves een semis

van arendjes in ruiten. Resten van sloten. Op den titel in oud hs.: „Ego snm fratris Johannis Silvani" en „Ad usum

fratris Johannis Silvani". Aan het einde hetzelfde nog een paar maal, en

nog eenige spreuken.

Sluiten