Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108. Johannes Tritemius, abbas spanhemensis ordinis s. Benedicti,

Cathalogus illustrium virorum germaniam suis ingeniis et lucubrationibus omnifariam exornantium, ad Jacobum Vimpfelingum sletstatinum theologum. Sine L et a. 4°. Druk van Peter Friedberg te Mainz. Voorin een brief van Mattheus Herbenus Traiectensis aan Judocua Beyselius waarin hij zijn bezoek aan den Abt te Spanhehn en diens bibliotheek beschrijft, gedateerd 1495. 88 "bladen, Goth. letter, de titel rood gedrukt. Hain 15615 (een ex. met colophon v. d. drukker en jaartal 1495). Proctor 179. De beginletters zijn niet ingevuld. Enkele belangrijke aanteekeningen in gelijktijdig schrift: op den titel aanwijzing van de behandelde Hollandsche schrijvers, op bl. xxiiij bij „Thomas de Cantiprato, patria brabantinus" staat: „cantipre leeuwe prope Bruxellas", op de keerzijde staat aangegeven dat zijn werk „de natura rerum" onjuist aan Albertus Magnus wordt toegeschreven, dat zijn „leven van een heilige vrouw in Hispania" te verbeteren is in „Hasbania", Haspegouwe, en dat hij ook een boek heeft geschreven „de disciplina scholarujn" dat verkeerdelijk aan Boetius wordt toegeschreven.

109. Lupoldus Bebenburgensis, Germanorum veterum principum zelus

et fervor in christianam religionem deique ministros. Opera et imp. Joh. Bergmann de Olpe Basileae impr. 1497. f°. 28 bladen, Latijnsche letter met opschriften in goth. Hain-Cop. 2725, Proctor

7777, Pellechet 2015, Cat. Br. Mus. 796. Bergmann drukte, van 1494 af, hoofdzakelijk werken van Sebastiaan Brant, of zulke waar deze schrijver eenig aandeel in had. Hier staat op het titelblad een „Hexastichon in Lupoldnm Bebenbnrgium Sebastiani Brant". Met den Faseiculus iemporum, Basel 1482, in een perkamenten band, met sporen van kettingringen, zie no. 103.

Geneeskunde.

110. Matheolus Perusinus, Tractatulus de preceptis artifksialibus et

regulis medicinalibus ad augendam memoriam admodum utilibus. S. L et a. 4°. — Met drukkersmerk.

Druk van Martin Landsberg te Leipzig c. 1492. 6 bladen, Goth. létter. Hain 10911, Voulliéme Berl. 1341.

Talrijke aanteekeningen in hs. uit het begin der 16e eeuw.

111. Tractatus descriptionum morborum in corpore humano existentium.

Cum Tractatulo do virtutibus benedicte quercus in foliis etc. [Scripsit Abnoldus de Villa Nova], Sine loco 1496. 4°. Druk van Albrecht Kunne te Memmingen. 12 bladen, Goth. letter. Hain 6096, Panzer 2798.

Beginletters in rood met krullen. . Afkomstig van het Genootschap t. bev. der genees- en heelkunde-; ex-libris

J. Baart de la Faille. Op de keerzijde van den titel in verzen een opgaaf van tegengiften, en eenige

leefregels:

Hec simt antidotum contra letale venenum. Ficus: nui: ruta: ieiuno corpore sumpta. Terra sigillata: bolus valet et tiriaca. Evita coitus: infirmos: balnea: fructus. Spiramen hominum fugias: sit cor tibi letum. Sit venter laxus: et sanguis sepe minutus. Daaronder een lijstje van ziektenamen met de overeenkomstige Duitsche benamingen.

Sluiten