Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ttTrttitfttlttm frtr

^^mm^£dicttüi8.yG. -pcdiatli funt vcrmcs JL p lovi8 a pcdibu8 oiai'.vndc pedicolo ^^^-^fiOKri föt quibue pedicnk'tn cwpcv KefTtriu^aim.£)cli.ccnann^ k'dtcunf 3 namCTofitótepedü.bocmalumejc ipabomle carnc crca f ur indubiranter. et ta* incTiinutfibütterJ-KwnónuUiocfudo:e bo/ nünu33lqOepo:i8etcu3po:3nonibj gtgnt öicunt:2i)altj.2lccidit aut prregrinaricopfa pcdtculo^t'n c«Ee^terfHdo:cmïpultKrcj ac balnet pauatatcin.

Dit den Hortus Sanitatis. no. 112.

Ortus Sanitatis. Da herbis et plantis. De animalibus et reptilibus. De avibus et volatilibus. De piscibus et natatilibus. De lapidibus et in terra venis naseentibus. De urinis et earum speciebus. Tabula medicinalis cum directorio generali per omnes tractatus. S. 1. et a. fu. — Met houtsneden.

Druk toegeschreven aan Johann Prüss te Straatsburg of aan Heinrich Quentell te Keulen vóór 1497. 360 bladen, waarvan er hier 5 (De anim. C 2 D 8 E3, 4; de urin.: .titel) ontbreken, terwgl één vel (het laatste van De lapidibus) tweemaal voorkomt met verschillende signatuur. Goth. letter, 2 kolommen. Hain-Cop. 8942 (en 8941), Burger suppl. blz. 850 (16e eeuw).

De beide uitgaven verschillen alleen in de signatoren. Dit ex. met Hain 8942 overeenkomende, schijnt wel de oudere druk te zijn, wegens de zonderlinge

Sluiten