Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sign. PqrsT in de afdeeling De Piscibus, die in .de andere uitgaaf genormaliseerd is.

Op de keerzijde van den titel een groote houtsnede: een leermeester in zijn gothischen katheder, met vier leerlingen. Verder tal van afbeeldingen van planten, dierén en steenen. Zie de reproductie. Bij de planten bijschriften van • een gelijktijdige hand; plantennamen in Nederduitsch. Achterin een langere inscriptie: recept in hetzelfde dialect.

Beginletters in rood en blauw.

Op het laatste schutblad, van een latere hand: „primam hanc esse sceleti humani effigiem putat clarus Baldingcrus, librumque hunc editionis esse 1490.

Daaronder de aanteekening: „ex auctione G. Vrolik No. 2875, 1860. Daarna is het boek eigendom geworden van het Genootschap t. bev. d. genees- en heelk.

112«. Tractatus de Urinis. S.I. et a. f".

Druk, overeenkomende met die van den Ortut Sanitatis (no. 112), waarvan dit boekje ook inderdaad het laatste hoofdstuk is. Het is echter een latere uitgaaf, misschien na 1500. 10 bladen, sign. Gg, Hh. Goth. letter, 2 kolommen. Het titelblad heeft aan weerszijden een fraaie groote- houtsnede, in den geest van die op de keerzijde van het titelblad van den Ortus Sanitatis ; ze steUen voor: den geneesheer aan het ziekbed, en in de apotheek.

Beginletters meest in houtsnede; enkele open gelaten en in rood ingevuld.

Afkomstig van het Genootschap t. bev. d. genees- en heelkunde.

113. Joantiitius, Isagoge in tegni Galieni primus liber medicine. Impr. Lyptzck per Baccalarium Wolfgangum monacensem 1497. 4°.

18 bladen, Goth. letter. Geheel met interlinies gedrukt. Hain-Cop. 9435. De drukker Wolfgang Stoeckel van München is de opvolger van Arnold van Keulen (1495).

Op den titel en op de eerste drie bladzijden gelijktijdige hs.-aanteekemngen

tusschen de regels en op den kant. Afkomstig van het Genootschap ter bev. der genees- en heelk. Ex-libris 1.

Baart de la Faille.

Rechtsgeleerdheid.

114. Chynus de Pistorio, Lectura super Codice. 2 vol. B.l et a. gr. f°.

Druk van Heinrich Eggestein te Straatsburg (c. 1466—1482). 315 bl. (het eerste wit) en 240 bl., Goth. letter, 2 kol. Hain 18022, Proctor 279, Cat. " Br. Mus. ,

Eene beginletter in rood, met verdere rubriceering op het eerste blad v,an het 2e deel; verder alles oningevuld en geene rubrieeering.

Banden in bruin leder op hout, blind gestempeld met de gebruikelijke elkaar diagonaal snijdende fileten, gevat in een rechthoekig kader van dergelijke driedubbele fileten. In de ruitvormige reserves een roos omgeven door sterren, in de buitenranden kleine stempels: fleur de lis, sterren, roosjes. Sporen van sloten en kettingringen, de ruggen modern. In 1612 no. 10, 11 in plut. JN (iuris utriusque auclores et interpreles).

Sluiten