Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118. Jacob de Voragine — Die Sermonen op die eiuangelien in den

gantzen iacr van den sondage verstentlichen vnde warafftlich ouergesat in duytsliger spragen mit der vercleringe vnd bedudige des erwirdigen meysters —. Gedr. van meister Johan Koelhoff burger zo Collen 1482. f°.

192 bladen (het eerste en laatste, beide wit, ontbreken), Goth. letter. Hain

14699, Vonll. Köln 627. Beginletters enz. in rood en blauw; die op het eerste blad in twee kleuren en met versiering.

Exemplaar afkomstig van Johannes Enschedé (Cat. 1867 no. 502); eene aanteekening van zijne hand staat onder het colophon.

119. Biblie — De — mit vlitigher achtinghe, recht na deme latine in

dudesck auerghesettet. Mit vorluchtinghe vnde glose, des hochghelerden Postillatoers Nicolai de Lyra vnde anderer velen hillighen doctoren. Ghedr. vormiddelst Steffen Arndes in der keyserliken stad Lubick. 1494. gr. f°. — Met houtsneden. Steffen Arndes werkte in 1471 te Perugia, 1486 te Sleeswijk, en daarna reeds in hetzelfde jaar te Lubeck. Daar zijn. uitgaven telkens andere lettersoorten hebben, neemt men aan dat hij bij anderen liet drukken. De letter van dit boek wijst op Konrad Kacheloferi te Leipzig als drukker. — 496 bladen, Goth. letter, 2 kolommen; tal van houtsnee-initialen, waarschijnlijk uit Italië meegebracht. Hain-Cop. 8148, Proctor 2645, Cat. Br. Mus. 560. De houtsneden, die de historische boeken van het O. T. en Ezechiel versieren vormen eene harmonische reeks, bepaald voor dit doel vervaardigd. De personages vertoonen vaste typen. Bij de andere boeken vindt men alleen telkens terugkeerende voorstellingen als Hieronymus voor zijn schrijflessenaar. De houtsneden op bl. 45 verso, 98 recto, 160 recto, die soms niet afgedrukt zijn, zijn'hier aanwezig. Afkomstig uit de boekerij van de Maatsch. Felix Merilis.

Sluiten