Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGI VAN INCUNABELEN IN NEDERLANDSCHE BIBLIOTHEKEN.

Uoltrop (Joh. Guil.), Catalogus librorum saeculo XV0 impressorum, quotquot ia Bibliotheca Regia Hagana asservantur. Hagaé-com. 1856. 8».

Kruitwagen (Pater fr. Bonaventüha), Beschrijving der Fransche, Italiaansche, Spaansche en Engelsche incunabelen in het Museum Meermanno-Westreenianum te 's Gravenhage. 'sGrav. 1911. 8°. Verslagen omtr. 's Rijks verzamelingen van gesch. en kunst XXXIII, 1910, blz. 208—313.

Roos (A. G.), Catalogus der incunabelen van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen 1912. 8°.

Kronenberg (M. E.), Catalogus van de incunabelen in de Atheneumbibliotheek te Deventer. Deventer 1917. 8°.

Sluiten