Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Latijnsche boeken in de Nederlanden gedrukt 1473—1505. No. 1—20

Nederlandsche boeken.

Incunabelen 1477—1495 „ 21—34

De nieuwe drukletter 1497—1520 „ 35—84

Drukken van Cornelis Hendriksz, Claes de Grave,

Willem Vorsterman en Doen Pietersz , 85—117

Drukken van verschillende uitgevers 1525 — 1540. . „ 118—151

Een Fransch boekje 1531 „ 152

Latijnsche boeken c. 1510—1540 „ 153—206

Grieksche boeken „ 207—209

Overzicht van drukplaatsen en drukkers. Register.

Aangehaalde werken.

Sluiten