Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche boeken in de Nederlanden gedrukt, 1473—1505.

De oudste Utrechtsche uitgaaf, 1473.

1. Scolastica hystoria super nouum testamentum cum additionibus

atque incidentiis, [a Petbo Comestore]. Impr. in Traiecto inferiori per Nycolaum Ketelaer et Gherardum de Leempt 1473. f°.

144 bladen (het eerste en het laatste wit), Goth. letter. Campb. 1404. Holtr. 38, 1 a. b. Het oudste met een jaartal voorziene boek, dat in de Nederlanden in het licht kwam. Men kent van deze drukkersfirma sleehts een paar werken gedateerd van 1473 en 1474, en eenige ongedateerde.- Hun eenige lettertype is gefacsimileerd door Holtrop t. a. p. Beginletters enz. in rood; op bl. 1 een rijk versierde initiaal in rood en blauw met lijnversiering langs de geheele binnenmarge. Bijgevoegd een index van 10 bladzijden in ongev. gelijktijdig schrift maar op ander papier. Gebonden achter: Albebtus Magnus, De laudibus... Marie, Keulen, ülr. Zeil, 1478 (zie hiervoor No. 53), in 17e-eeuwschen band van perkament op hout, met resten van sloten en sporen van kettingringen bovenaan en vooraan het achterplat.

Deventersche, drukken.

2. Sermones Socci de sanctis per circulum anni compositi a quodam

egregiissimo sacre Theologie professore ordinis Cistersiensium conventus in Marienrayd prope Hildesem [Conrad von Brundelsheim]. Impr. Daventrie. S. a. £u. Druk van Richard Paffroet, den grootsten Noord-Nederlandschen drukker -v. d. 15e eeuw, omstr. 1477. 292 bladen, waarvan de eerste 2 ontbreken. Camnb. 1589, Holtrop 64 (112) a. Deze „sokkepreeken" werden na den dood van den auteur in zijn sokken gevonden, „quia in sotularibus inventi simt a re gèsta sermonibus nomen indidernnt et Sermones Socci intitulaverunt". Het woord sotulares of stibtalares wordt door Du Cange verklaard als „pedulium genus quibus maxime monachi per noctem utebantur in aestate". Hoofdletters enz. in rood; op de eerste bladz. van den tekst een grootere initiaal in blauw met versieringen in roode lijnen met krullen, zich in de marge uitstrekkende, met hoogsels van groen.

3. Speculum exemplorum ex diuersis libris in unum laboriose col-

lectum fab Aegidio Aurifabro]. [Daventriae, Richard Paffroet 1481]. f».

504 bladen, waarvan het eerste, wit, en het laatste, aan dit ex. ontbreken. Twee bladen, 142 en 148 zijn op een verkeerde plaats gebonden en op hun plaats vervangen door 2 bl. in handschrift, van het begin der 16e eeuw. Beginletters enz. in rood; de ingevoegde bladen zijn op dezelfde wijze gerubriceerd als het geheele werk. Goth. letter. Campb. 1568, Kruitwagen in Tijdschr. v. b. en bibl. wezen II (1904) blz. 277—291, en Bijdragen v. d. gesch. v. h. bied. Haarlem XXIX (1905) blz. 329—453. Kruitwagen toont aan, dat de bladen 379—416 gedurende of na den druk zijn bijgevoegd met wegsnijding van een blad van het voorgaande vel.

Sluiten