Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bit ij de editio princeps van het populaire boek, dat tal van uitgaven beleefde tot ver in de 18e eeuw. Als de verzamelaar wordt Abgidius Aukwabek. ord. carth. genoemd; volgens Kruitwagen is hij veeleer in den kring der Windesheimers te zoeken.

4. Michael de Ungaria, Sermones predicabiles per totum annum licet

breves. Impr. Daventrie In platea episcopi. Anno 1491. 8°.

Druk van Rich. Paffroet, 128 bladen, Goth. letter. Campb. 1252; daar wordt als titel opgegeven „Sermones tredicim nnivêrsales"; de bundel bevat echter 14 preeken, én nog een „sermo de passione", Holtrop pl. 112 f.

Het boek is gebonden achter drie tractaten van iets lateren tijd:

Dionvsiüs [Gautusiensis]. De statu et vita sacerdotum canonicorum clericorum aliorumqne ecclesie ministratorum. Impr. Colonie per Martinum de Werdena. s. a. 8°. — 40 bladen, Goth. letter, een kleine houtsn. aan het einde.

Ciira clericalis. Impr. Colonie per Martinum de Werdena 1507. 8°. — 16 bladen, Goth. letter, 2 houtsn., waarvan eene driemaal.

Thomas de Aquino, Confessionale: de modo confitcndi: et de puritate consciëntie. Impr: Colonie per Martinum de Werdena 1508. 8°. — 24 bladen, Goth. letter. Aan het begin en het slot eene zelfde houtsnee, die in de Cura clericalis driemaal voorkomt.

Bruin lederen band uit den tijd, blind gestempeld met voorstelling van een heilige. Op de voorzijde is de voorstelling en het onderschrift „Sancte Koche ora" nog te herkennen. Het eerste en het laatste werkje hebben hs.-aanteekeningen uit den tijd. De bundel heeft toebehoord aan Prof. W. Moll.

5. Novissima — Quattuor — cum multis exemplis pulcherrimis. [Door

Geb. v. Vliedebhoven]. Impr. Daventriae. In platea episcopi. 1491. 4°. — Met titelhoutsn. Druk van Rich. Paffroet, 54 bladen, gothische letter. Op den titel eene houtsn., de H. Lebuinus onder een baldakijn, het stadswapen aan zijne voeten. Campbell 1305, Holtrop blz. 72, pl. .113 a. Behoort tot de verzameling Doodendansen, legaat Th. Reichelt.

CJftnwnt ejtempfa öe gauogo regm ttlvpfêt aUi^tttumniïuilTutto^. fimpjefla BDauëtrfe. Jn plam epifcopua'niw tftt $ltttcfdMte fimaiiwïittajFebwörg.

Colophon van de Quattuor novissima, Dev. 1491. no. 5.

6. Novissima — Quattuor — cum multis exemplis pulcherrimis. [Door

Gebabd van Vliederhoven]. Impr. Daventrie per me Richardum Pafraet 1502. 4°. — Met titelhoutsn. 56 bladen, Goth. letter. Nijhoff, feuilles prov. 5. No. 262 beschrijft een defect

ex. op de Kon. Bibl. De titelhoutsnee, de H. Lebuinus, met het wapen van Deventer is dezelfde als in de uitgaaf van 1491 (No. 5). Ingeschreven ht de Amsterd. Bibl. in 1882.

7. Hegius (Alexandee), Dialogi. Impr. Daventriae Per me Richardum

pafraet 1503. 4°. 86 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 5, No. 208.

Geene rubriceering; de beginletters niet ingevuld. Schenking Dr. J. F. M. Sterck.

7a. Tibullus, Propertius, Ovidïus — Ex elegiacis tritim illustrium poetarum — selecti versus magis memorabiles atque puerorum instïtutioni aptiores. Selegit et composuit Io. Mubmellius. Per me Richardum Pafraet 1505. 4°. 24 bladen, Goth. letter. In het colophon luidt de titel: TUndli properüi et Omdii fiores. Beginletters niet ingevuld. Aanteekeningen in hs.

Sluiten