Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Guilhelmus de Gouda, Tractatus de expositione missae. Impr.

Daventriae Anno 1490 Nova Augusti. 4°. — Met titelhoutsn.

Druk van Jacobus van Breda, 18 bladen, gothische letter. De titelhoutsnede, voorstellende de mis van den H. Gregorius, werd door Jac. van Breda in verscMllendé^werken gebruikt. In dit ex. zijn de kleederen en voorwerpen in geel en paars getint, en zijn teksten in rood bijgeschreven. Campb. 885, Conway blz. 159.

Dit boek is het eerste van een bundel van zeven theologische tractaten, van ouds in één band vereenigd. De titels van de zes volgende stukken zijn:

Bonaventura, Tractatus de corpore Christi etc. (No. 11).

Augustinus, Sermones ad heremitas.. (Duitsche incun. No. 76).

Michael de Ungaeia, Sermones. Argent. 1490. (Duitsche incun. no. 81).

Thomas de Aquino, Tractatulus solennis (no. 12).

AnisTOïELBs, Secreta secretorum (no. 13).

Formnla vivendi canonicorum. (Duitsche incun. no. 77).

Deze zeven saamgebonden tractaten zijn alle op dezelfde wijze gerubriceerd in rood en blauw. Aan het begin van elk een lombarde met versieringen in het corps van de letter op een grond georneerd in roede lijnen die zich uitstrekken in.de marge; paragraafteekens en gestreepte hoofdletters; krullen aan het einde van alinea's en in de hoofdregels. Lederen band uit den tijd, de platten versierd met een eenvoudig patroon van driedubbele nieten, die elkander rechthoekig en diagonaal snijden. Resten van koperen sloten en spijkergaten boven en links in het achterplat, waarin de ring voor de ketting bevestigd is geweest, zooals die in al de oude banden van de Amsterdamsche bibliotheek te zien zijn. Op de laatste bladzijde van het zesde tractaat is geschreven: Iste liber pertinet fratribus paulinis". De bundel is dus zeker in zijn geheel afkomstig van de Amsterdamsche Faulus-broeders, en zoowel de band als de rubriceering zal vermoedelijk hun werk zijn.

9. Novissima — Quattuor —, cum multis exemplis pulcherrimis. [Door

Gerard van VliederhovenJ. Impr. Daventrie • per me Jacobum de Breda 1494. 4°.

50 bl. (het eerste ontbreekt), Goth. létter. Campb. 1307. Als doublet uit de Kon. Bibl. verkocht.

10. Baptista Mantuanus, Ad Lodouicum Fuscaraiium parthenices

commendatib. S. 1. et a. 4°.

Druk van Jacobus van Breda te Deventer c. 1498. 12 bladen, Goth. letter. Campb. 222.

11. Bonaventura, Tractatus de corpore Christi et de preparatione ad

eius deuotam susceptionem ritamque celebrationem misterii missae etc. S.1. 1499. 4°.

Druk van Jac. v. Breda te Deventer, of van Heinr. Quentell te Keulen. 8 . bladen, Goth. letter. Campb. 351. Hain 3549. Proctor 1360. Cat. Br. Mus. blz. 291.

Dit korte tractaat is het tweede in den bundel hiervoor onder no. 8 beschreven.

12. Thomas de Aquino, Tractatulus solennis de arte et vero modo pre-

dicandi ex diuersis sacrorum doctorum scripturis, et principaliter... Thome de Aquino ex paruo suo quodam tractaculo recollectus... Una cum tractaculo Henrici de Hassia de arte predicandi. S. 1. et a. 4».

Door Campbell toegeschreven aan Jacobus van Breda te Deventer c. 1499, door anderen voor een druk van Leipzig, Keulen of Straatsburg gehouden. 12 bladen, waarvan het laatste, wit, ontbreekt. Goth. letter. Campb. 1667. Hain 1354. Pelleohet 968. Voulliéme, Berlin 1420.

Dit tractaat is het 5e in den hiervóór (no. 8) beschreven bundel.

Sluiten