Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuid-Nederlandsche drukken.

13. Aristotiles, Liber qui dicitur Secreta secretorum, qui liber tractat

de regimine cuiuslibet hominis... ad Alexandrum discipulum suum. S. 1. et a. 4U. Druk van Math. van der Goes te Antwerpen, e. 1488. 22 bladen, Gotb. letter. Campb. 177. Het eerste blad is wit, het volgende bevat de Tabula, op het derde begint de Prologus van den vertaler Philippus aan Guido de Valentia met een houtsnee initiaal D.'zie Holtrop pl. 47 c 3. Dit boekje is het 6e in den sub no. 8 beschreven bundel. Rubriceering in rood en blauw als de andere zes tractaten.

14. Petrus de Aillyaco, Lectura sententiarum. Recommendatio sacre

scripture. Questio in suis vesperiis. Questio de resumpta. Becommendatio doctrine evangelice. S. 1. et a. f°. Druk van de Broeders des gemeenen levens te Brussel c. 1480. 292 bladen (het laatste wit, het eerste, eveneens witte ontbreekt). Campb. 144. Beginletters enz.- in rood; de eerste met randversiering. Weinige oude aanteekeningen in de marge. Perkamenten band van lateren tijd, op hout, met sporen van kettingring.

15. Cicero (M. Tullius), Lelius siue de Amicitia dyalogus ad T.

Pomponium Atticum. S. 1. et a. f°. Druk van Johannes de Westphalia te Leuven, 1483. 17 bladen, Goth. letter. Er behoort op te volgen Cato major, aan het einde waarvan het colophon. Campb. 488.

Gebonden achter Llcanus, Pharsalia, Venetië 1486 (Ital. ine. no. 14). Er achter volgt Cicero, Paradoxa (zie no. 16) en nog eenige geschreven stukken, zie Cat. der hs. II no. 82, 803, 802.

16. Cicero (M. Tullius), Paradoxa. [Cum Petri Marsi interpretatione].

S. L et a. f°.

Druk van Johannes de Westphalia te Leuven, c. 1488. 20 bladen, waarvan het laatste (wit) ontbreekt. Goth. letter in 2 grootten. Campb. 445. Dit werk volgt op Cicero, Lelius s. de amicitia (no. 15), zie de noot aldaar.

17. Gasparinus Pergamensis [Barzizius], Epistolarum opus, per

Johannem Lapidanum ex corrupto integrum effectum. S. 1. eta. f°. Druk van Joh. de Westfalia te Leuven c. 1483. 54 bladen (het laatste wit),

Rom. letter. Campb. 773. De initialen niet ingevuld.

In één ouden band met Ekeas Silvius, Epistolae (no. 18); zie de noot aldaar.

18. Eneas Silvius Senensis, Pius Papa secundus, Familiares epistole

date ad amicos. Per Joannem de Westfalia in alma universitate Lovaniensi commorantem. 1483. f°.

304 bladen (het eerste en het laatste wit), Rom. letter. Campb. 28. Holtrop

88a. Gebonden achter Gaspaiukus Pergamensis, Epistolae (no. 17). Deze twee werken met dezelfde letter, van Italiaansch karakter, gedrukt, op hetzelfde papier, zijn te zamen gebonden in een zwijnslederen band, op hout, uit den tijd. De platten, binnen drie rijen nieten, versierd met bloemornamenten geplaatst in ovale compartimenten. Resten van sloten en gaten van den kettingring. Voorin geschreven J. J. Buijck .... 1656.

19. Boecius, Libri quinque de consolatione philosophie, et commentarius

... sancti Thome super eosdem: Per Johannem de Westfalia in alma Lovaniensi universitate. 1484. f°.

196 bladen (het eerste en laatste wit), Goth. letter. Campb. 307. Lederen band op hout, uit den tijd; de platten blind gestempeld met een „semis" van

Sluiten