Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een wapenschild omgeven door een dei-gelijken kleineren rand, een groote initiaal in hetzelfde genre, gewijde voorstellingen, 8 primitieve stadsafbeeldingen die telkens terugkomen, familiewapens enz. Campb. 1479, Holtrop blz. 42, pl. 24, 29', Conway bl. 825.

Vroegere eigenaars: Maatsch. d. Ned. lett. te Leiden, Hendrik ter Borch, Matheus Kolder te Deventer 1713, Aernout Moonen in den Haag 1687.

Een tweede exemplaar heeft alleen de inscriptie: Johan Bartholomaei me possidet.

In beide exemplaren zijn de meeste houtsneden gekleurd. Beide in modernen lederen band.

>*«raffcrtlfort fijt) ata«ty cff vont*

Uit den Fasciculus temporum. no. 24.

25. [Sacramenten— Van den seven—. Gouda, Gerard Leeuw 1484]. fl>.

86 bladen, waarvan dit exemplaar er slechts 68 heeft, daar het voorwerk, 2 bl. van vel a, en het slot (vel k en 1) ontbreken. Goth. letter, 2 kolommen,

De beginletters enz. in rood ingevuld; het eerste capittel heeft een grootere initiaal in blauw en rood met krul versiering in de marge. Zeven houtsneden ter grootte van eene halve bladzijde zijn elk uit twee blokjes samengesteld: de voorstelling van een der 7 sacramenten, en, telkens terugkeerend, de beide sprekers van den dialoog. Een houtsnede van een geheele bladzijde vertoont „den boem des gheslachtes". Campb. 1492, Conway bl. 330.

26. Minnenbrief — Die gheystelicke — die Jhesus cristus coninck

der gloriën sendet tot sijnre bruyt der minnender sielen. z. pl. en j. 8».

Druk van Govert van Ghemen te Gouda, vóór 1489, toen deze drukker naar Kopenhagen verhuisde. 12 bladen, waarvan het eerste en laatste, beide wit, ontbreken, Goth. letter. Campb. (2e suppl.) 1256 a.

27. Summe le roy of des conincs summe. Ende leert hoe dat men de

sonden biechten ende beteren sal. [Door Frère Laurent]. Vertaald door broeder Jan van Brederoede [Rode]. Ghepr. tot Haerlem in Hollant 1484. 4°. — Met drukkersmerk. Druk van Jakob Bellaert, 200 bladen, Goth. letter. Campb. 1630. Beginletters enz. in rood, op bl. 2 en 3 grootere initialen in blauw met versiering in de marge in rood en groen.

28. Boec des gulden throens of der xxiiij ouden. Door Otto van

Passaü van sinte franciscus oerden ... ghemaeet ende volbrocht opter heyligher hemelscher vorstinnen auont marien te lichtmisse

Sluiten