Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. Bernardus, Sermones, in Duytssche. Gheordiert in tween deelen, als in een winterstuck ende in een somerstuc. To Zwolle bi mi Peter Os van Breda 1495. f°. — Met houtsn. 280 bladen (2 registerbladen en laatste blad ontbreken), Goth. letter, 2 kol., 24 houtsneden, waarvan 18 hier voor het eerst voorkomen. Beginletters in blauw en rood; op bl. 1 een fersierde initiaal. Campb. 276, Conway 387. Op den titel in 16e-eeuwsch schrift: „Je donne sce liure a monsieur Bernaerd

vander Strae.... Mourir pour viure. Heleine Perez de Maluenda". Een tweede exemplaar mist titel, 2 registerbl. en laatste blad. De initialen zijn niet ingevuld.

De nieuwe drukletter. TV**1 Hendrik de lettersnijder te Delft.

0?t fijn •Commfftactê ütc men Dooide fieften trcft>

Titel van Hendrik den Lettersnijder, no. 35.

35. Commendacien — Dit sijn— die men voor den sieken leest. Ghepr. tot Delff in Hollant bi die nieu kerc bi mi Henric littersnijder. z. j. 8°. — Met houtsn.

16 bladen, Goth. letter. Burger, Tydechr. v. hoek- en biil.ie. II blz. 179. Nijhoff

f. provis. 9 no. 527. Zie Campb., Ann. blz. 285. Dit boekje was vroeger gebonden achter de Wandelinghe der tereten mensehen

Sluiten