Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

titelprent Jezus met de lijdenswerktuigen in de letter O, op de keerzijde herhaald. In het boek dezelfde kleine houtsneden als in den eersten druk, maar zichtbaar meer afgesleten, aan het slot de mis van den h. Gregorius. Exemplaar afkomstig uit de verzameling Enschedé te Haarlem, no. 540 in den catalogus van 1867. Twee andere devote boekskens uit ongeveer denzelfden tijd waren er achter gebonden (no. 35 en 39). Voorin eene uitvoerige mededeeling van de hand van Joh. Enschedé.

0. Siele — Daér was een — in groter pinen... Gepr. tot Amstelredaiu Bijder heyligher stede, z. j. 8°. 8 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 20 no. 17. Beginletters in houtsnee, waaronder een met ornament. Eenvoudige rubriceering. Dit boekje Van een vel druks, zonder titel, met sign. A, was zeker bestemd om aan een ander soortgelijk boekje toegevoegd te worden. Dat dit feitelijk het geval is geweest, blijkt uit eene pagineering van oude hand, loopende van 233 tot 240. Er zijn nog enkele handschrift-tractaatjes achter gebonden die op dezelfde wijze gepagineerd zijn van 24 tot 58. Zie Cat. der hss. II no. 563.

De heilige vijf wonden, no. 51.

i. wonnen — vie seDeneuiae neniffe vut — nns i«r« hwmn . h»m

cristi. Ghepr. tot Amstelredam in die caluerstraet Bi mi hugo iansoen van woerden, z. j. 8°. — Met houtsn. ' 24 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 20 no.-18. Nijhoff f. prov

12 no. 693. Art typ. Amst. H. J. I 1, 2. Op den titel eene voorstelling van de vijf wonden afgeb. Art typ.; de houtsnee

is midden in het boekje nog eens opgenomen. Achterin eene inscriptie van de hand van W. Moll.

Sluiten