Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jtboetfeiörte&tfttt tnöenlatqne gmmtt lueowmiamous.ö*

hnlmlif hriffnrrnrjrt

den mtntebioedcren öntc fêona ttentura<bpenaffiaefó carbmael cnbivTcopmaeteromenCioeJcft tegïtttxai\üatmtütoiiztf$zfct wtmlatQntmtiuptfttitmi8$t'< romgeettboer teoeö lucae oan derljetj. oanömtmnrrinoederê eniööenmenfct>cnfcetpiofttetic tetörim.

Titel van: Stimulus divini amoris. no. 68.

69. Cronycke — Die — van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant beghinnende van Adams tiden tot die geboerte ons heren Jhesu Voertgaende tot den iare M.CCCCC. ende xvij. Met-den rechten oerspronc hoe Hollandt eerst begrepen en bewoent is gheweest van den Troyanen enz. Voleynt tot Leyden Bi mi Jan Severs. 1517. f°. — Met houtsn.

'436 bladen (enkele ontbr. aan dit ex.), Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. 3 no. 1081. Art typ. Leiden Jan Sev. IV, V 3. Burger, Amst. boekdr. III blz. 289. Ruys in Het Boek 1915 blz. 161. Burger in Het Boek 1916 blz. 88. De schrijver van dit werk is Cornblius Aukelius. De wereldkaart die op fol. 92 behoort te volgen, ontbreekt in dit ex. als in de meeste andere; zij is in facs. uitgeg. en besproken in Het Boek 1916 1. c. Over de latere uitgaven zie Amst. Boekdr. 1. c. De Cronycke is een van de rijkst geïllustreerde Hollandsche uitgaven uit het begin der 16e eeuw. Men vindt er houtsneden in de grootste verscheidenheid, groote en kleine, gewijde voorstellingen, gevechten, stadsgezichten en fal van portretten. Vaak komt dezelfde afbeelding meermalen terug.

Sluiten