Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69a. Cronycke — Die — van Hollandt Zeelandt enz. Met Vervolg. Ghepr. tot Antwerpen op die Lombaerde veste, bi mi Jan van Doesborch 1530. f'.

436 -j-~36 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 3 no. 1082.

Nieuwe uitg. van de Cronycke van 1517, met herdruk van enkele bladen, en'

toevoeging van een vervolg, dat ook als voortzetting van de „excellente

Cronike" van Brabant diende.

70. Articulen — Dit sijn die hondert — van der passien ons heren

ihesu christi. Ghepr. tot Leyden bi mi Jan Seuerejn Boeckeprinter 1518. 8°. — Met titelhoutsnee. 24 bladen, Goth. letter.

71. Souter — Hier begint een boecxken geheten onser lieuer vrouwen

souter. Ghepr. tot Leyden Bi mi Jan Seuersoen wonende op die hoy graft. z. j. 8°. — Met houtsn. 72 bladen. Goth. letter.

Houtsn.: de annnnciatie, op den titel, op de keerzijde en aan het slot.

72. Minnenbrief — Den gheesteliken — die ihesus cribtus coninc der

gloriën sendet tot sijnre bruyt der beminnender sielen. Ghepr. tot Leyden bi mi Jan zeuers zoen. 8°. — Met houtsn. 12 bladen. Goth. letter.

Op den titel een kleine houtsnede, de aanbidding der koningen, tusschen 3

randen; dezelfde, zonder de randblokjes, aan het slot. Op de laatste (blanco) bladz. een geschreven paaschtafel, van 1552 tot 1564.

73. Franciscus Souter — Sinte —. Ghepr. tot Leyden bi mi Jan

seueren. z. j. 8°. — Met houtsn. 92 bladen. Goth. letter. Nijhoff f. provis. 11 no. 600.

In één bandje met een aantal andere devote tractaatjes uit dien tijd, deels gedrukt (n°. 52 en 74) deels geschreven (Catal. der his. II n'. 562), sedert 1884 in de Univ.-bibl.

74. Ghewichte — Dat gulden —. Een hantboecxkea om te leuen nader

volmaectheit godes. Ende inhout hoe hem een mensche oefenen sal int leuen ende passie ons heeren. Ende is oec inhoudende die gulden veter. Ende die gulden bescouwinghen der wonden ons liefs heeren Jhesu Christi. Ghepr. tot elyden [Leyden] in Hollant By mi Jan Zeuersen. z. j. 8°. — Met houtsn. 20 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. provis. 8 n». 470.

De. titel heeft een houtsnee-initiaal. Op de keerzijde een grootere houtsnede, Jezus met al de lijdenswerktuigen, die in verschillende drukken van Hugo Jansz. van Woerden gebruikt is.

Dit boekje is met no. 129 en 52 gebonden, achter Sinte Franciscus souter (no. 78).

75. Werc der apostelen — Hier beghint dat — met veel schoone

prophecien ende' Apocalipsis.... Ghepr. te Leyden in Hollant bij mi Jan zeueren. z. j. 4°. — Met houtsn. 88 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 19 no. 1734.

Op den titel, die in rood en zwart gedrukt is, een voorstelling uit de apocalypse in houtsnee. Enkele houtsnee-initialen.

Sluiten