Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

])e eerste twee regels van den titel in houtsnee, het grootste deel van den titel rood gedrukt. Er ouder eene voorstelling van de schepping der wereld met opschrift „firmament". Houtsneden in den tekst. Aan het einde het wapen.

Afkomstig van de Maatsch. Felix Meritis.

öeboech^anöeteetttetpattien Des ê>ptegi)elöl)^ojtael0 ïlan^opfeegeboette CaJI

,<:utidiiccufrfjma

Dteeenleuntroao/ genaemt#mram

tjaööecéljmluiou genome ua fine ge flarrjteotejdacoüet

genaêtmaotfnöe fe^mraemttouoe

Uit den Spieghel historiael. no, 89.

90. YigO (Johannes de), Dat chyrurgijlick werek. Ghepr., in die ver''\:fmaerde coopstadt van Antwerpen, binnen die Cammerpoorte, in

onser lieuer vrouwen pant, Bi mi Claes de Graue 1533. £°.

210 bladen, kleine Goth. letter in 3 kolommen. Nijhoff f. prov. 20 no. 1812. Art typ. Nic. de Gr. VIII no. 19.

De eerste 3 regels van den titel in houtsnee, rood gedrukt, de verdere titel rood en zwart, met wapen in houtsnee.. Vele houtsnee-initialen. Aan het einde een ornamenthoutsnee met wapen (zie Art typ. 1. c).

91. Institutiones Imperiales. Instituten een gerechtich oorspronck der

Keyserlicke rechten. Van... Thomas Murner... in die duytsche tale ouer geset. Men vintse te coope Thantwerpen in Onser lieuer vrouwen pant, bi mi Claes de Graue 1534. 4°.

102 bladen (94 en 95 ontbr.), kleine Goth. letter, 2 kol.

Titel in rood en zwart, in eene houtsneeomlijsting, reeds gebruikt in -de uitg. van 1520 (zie Nijh. Art. typ. Nic. de Gr. I, 1).

Behoort aan het Gen. t. zedel. verb. der gevangenen: verz. W. H. Suringar.

Willem Vorsterman te Antwerpen.

92. Bethlem, Een deuote meditacie op die passie ons heren. Ende van plaetse tot plaetsen dye mate gheset daer onse lieue here voor ons gheleden heuet met die figuren. Ghepr. in dye stadt van Antwerpen buyten die camer poorte Inden gulden Eenhoren Bi mi Willem Vorsterman 1518. 8°. — Met houtsn, 32 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. provis. 16 no. 1492.

Gerubriceerd, met onderstrepingen. Auctie v. Havre no. 66. Auctie Fr. M. 1908, no. 2052; toen gekocht voor de Univ'.-bibliotheek.

Sluiten