Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nijhoff beschrijft van dit boekje drie of vier uitgaven, alle gedrukt bij Vorsterman

met denzelfden datum 12 Oct. 1518 (zie Het Boek 1913 blz. 105). Over de verdere uitgaven (Hugo Jansz. en Jan Seversz.) zie onder no. 76.

93. [Bethlem, Een deuote meditacie opdie. passie ons heerenj. Ghepr.

in die vermaerde coopstadt van Antwerpen buyten die camer poorte Inden gulden eenhoren. Bi mi Willem Vorsterman 1518. 8°. — Met houtsn.

82 bladen (de titel en bl. 8 ontbr.), Goth. letter. Een groot aantal kleine en

grootere houtsneden. Nijhoff f. pr. beschrijft verschillende drukken van Vorsterman van dit werkje,

met dezelfde dateering 12 Oct. 1518. Met geen van de beschrijvingen komt

dit boekje overeen. Het is gebonden achter: Die negen couden, Antw. Jac.

v. Liesvelt 1542. Er volgt nog: Een deuoet ouerdincken, 4 bl. met houtsn.

z. pl. en j. Daarna , in hs.: „Dit is dierste ende het alderhoochste", enz.

(8 bladen). Alles samen in een modernen perkamentomslag.

94. Qui sequitur me — Dit is een schoon boecxken, ende is gheheeten —.

[Thomas a Kempis, Navolging* Jesu Christi]. Ghepr. Tantwerpen buyten die Camer poorte, bi mi Willem Vorsterman. Inden gulden Eenhoren, z. j. 8°. — Met houtsn.

180 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 17 no. 1593.

Titel rood en zwart gedrukt. Titelhoutsnee (Jezus), houtsnee-initialen en

drukkersmerk aan het einde. Modern bandje met sloten.

95. Qui sequitur me — Dit is een schoon boecxken, ende is gheheeten .

[Thomas a Kempis, Navolginge Jesu Christi]. Ghepr. Tantwerpen buyten dye Camer poorte, bi mi Willem Vorsterman. Inden gulden Eenhoren, z. j. 8°. — Met houtsn. 180 bladen (Goth. letter). Verschillend van de drie door Nijhoff beschreven ongedateerde Vorsterman-uitgaven (Het Boek 1914 p. 397). 8e regel „dryen boecxkens", rechts van het prentje op de neersten regel: „Qui sequitur me non ambulat in te"// Titel rood en zwart, en houtsneeversiering als in no. 94. Rubriceering met onderstrepingen; ook de houtsnee-initialen rood gekleurd.

96. Oeffeninge — Een deuote — tot eenen yegheliken choor der Enghelen.

Ghepr. Tantwerpen by mi Willem Vorsterman inden gulden Eenhoren, z. j. 8°. — Met houtsn.

24 bladen, Goth. letter. Titelhoutsn.: monstrans gehouden door twee engelen met randen aan weerszijden, herhaald op de keerzijde. Aan het einde een kleinere Maria-houtsn. en drukkersmerk.

97. Vruchten — Dit is vanden — des ljjdens, ende der passien ons

liefs heeren Jesu christi daer veel deuocien ende salicheyt den menschen in gheleghen is. Bi my Willem Vorsterman. Ghepr. Tantwerpen Door die Camerpoort, inden gulden Eenhooren. z. i. 8°. — Met houtsn.

186 bladen, Goth. letter Bl. M i verso is met kleinere letter gedrnkt. Nijhoff f. provis. 9 -no. 1289 geeft de beschrijving naar een defect ex. Dit exemplaar heeft vel P, Q en R elk van 8 bladen, gedeeltelijk met sterk beschadigde randen. Aan het einde het drukkersmerk; zie Art typ. VI. 14.

De titel in rood en zwart gedrukt en versierd met vijf houteneden (beginletter, Jezus met de lijdensinstrumenten en 3 randen, op de keerzijde'dezelfde houtsnee, weer met drie randen. Verder eene geheele reeks lijdensprentjes, reeds gebruikt in de Wandelinghe. der kersten menschen van 1506 (no. 48, 49), nu in zeer versleten staat.

Sluiten