Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dament der Medicinen met tal van afbeeldingen van kruiden. Fol. lix „hoemen water distilleren sal". Daarna: „Van der Vrouwen siecten", „vanden Pocken", „van die Pestilentie", „Dye Chirurgie". Aan het eind het drukkersmerk vau Vorsterman. Eigendom van de Maatsch. t. bev. d. geneesk.

107. Fasciculus myrre. Dit is een sonderlinge deuote materie, van die

passie ons heren ihesu christi, geheeten (dat busselken oft dat bondelken van myrre).. . Ende is in die prente gecomen bi toedoen van eenen gheleerden broeder, genoemt broeder Mathijs van Dordrecht. Ghepr. Tantwerpen buyten dye Camer poorte Inden gulden Eenhoren By my Willem Vorsterman. z. j. 8°. — Met houtsn. 188 bladen, kleine Goth. letter. Nijhoff f. provis. 17 no. 1575. De titel en de kalender in rood en zwart gedrukt. Houtsnee-initialen en kleine houtsnee-prentjes. Aan het eind een groote houtsn. met de woorden: respice in me.

108. Gracien — Dit sijn die — ende aflaten van sinte Franciscus drien

ordenen. Ghepr. Tantwerpen buyten die Camer poorte inden Gulden eehhooren bi mi Willem Vorsterman. z. j. 8°. — Met titelhoutsnede. 40 bladen, kleine Goth. letter. Nijhoff f. prov. 4 no. 1113. Op den rood en zwart gedrukten titel een kleine houtsnede (S. Franciscus) met vijf randen. Ook de tekst doorloopend rood en zwart gedrukt. Bovendien in dit ex. gerubriceerd met onderstrepingen.

Doen Pietersz. te Amsterdam.

109. [Epistolen — Die — ende Euangelien metten Sermonen vanden

gheheelen iare]. Ghepr. in die vermaerde coopstadt van Amstelredam aen die oude side in die kercstraet Bij my Doen pieter soen in Englenburch. 1521. 4°. — Met houtsneden. 206 bladen, waarvan er 4 (a 1, a 8 en 2 registerbladen) ontbreken, en daarmede de titel met houtsnee op de keerzijde, en het drukkersmerk aan het einde). Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I. p. 48 no. 37, Nijhoff f. provis. 16 no. 1430; beide beschrijvingen naar een volledig ex. van de Maatsch. der Ned. lett.; Art typ. Doen P. V 17—20. Oude stempelband, bruin leder op hout, met koperen sloten.

ft Dten ttotfeptjtiMw CintióQetcMtttuUi tep

ncnnumt tnötcronnc tmut öttmancemnöf Owcn rit möacröm tj&mtmnge öes tJOlctvamctüvtëgUcüxpüe oerrein uanuIocöc<£n tue mmfftjni fuUcnuöojrrmja mtteü uaoer acrtbemnof QptatëmmltQuttmmt f&t raatotemogmtbeorDe? rje mflcbfromrullcnmotfjcn.

dan fullr n G hea mtttfrl

TJit de Epistelen ende evangeliën, no. -109.

Sluiten